TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2003

151 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi

Arnas, Y. A. ve Sığırtmaç, Ö. G. E. (2003). 48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 147-157.

6-12 Yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar İçin Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği

Akgün-Kostak, M. (2003). 6-12 yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar için Ökul Yaşam Kalitesi Ölçeğinin geliştirilmesi(Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Açık Agresyon Ölçeği

Kutlu, L. (2003). Açık Agresyon Ölçeği'nin (The Overt Aggression Scale) Türk psikiyatrik hasta grubunda geçerlik-güvenirlik çalışması(Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aday Memnuniyeti Ölçeği

Küskü, F., Ataman, B., ve Çakmak, A. (2003). İş görüşmelerinin değerlendirilmesi: Aday Memnuniyeti Ölçeği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 29-55.

Aile Destek Ölçeği (ADO)

Kaner, S. (2003). Aile Destek Ölçeği: Faktör yapısı, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 4(1), 57-72.

Akademik Erteleme Ölçeği

Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akran Baskısı Ölçeği

Esen, B. K. (2003). Akran Baskısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 65-76.

Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği

Gültekin, Z. (2003). Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Ankara.

Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği

Karanci, A. N. ve Dirik, G. (2003). Predictors of pre and postoperative anxiety in emergency surgery patients. Journal of Psychosomatic Research, 55, 363– 369.

Anlamsal Farklılık Ölçeği- Anne Olarak Ben

Çalışır, H. (2003) İlk kez anne olan kadınların annelik rolü başarımlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Astımlı Çocuk Yaşam Kalitesi Ölçeği

Bozkurt, G. (2003). Astımlı okul çocuklarına hastalığın yönetimi konusunda verilen eğitimin yaşam kalitelerine etkisi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Avrupa Osteoporoz Vakfı’nın (QUALEFFO) Yaşam Kalitesi Anketi

Kocyigit, H., Gülseren, Ş., Erol, A., Hizli, N., & Memis, A. (2003). The reliability and validity of the Turkish version of Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO). Clinical rheumatology, 22(1), 18-23. DOI: 10.1007/s10067-002-0653-6

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği

Özbek, O. (2003). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik ilkeleri ve bu ilkelere uyma düzeyleri (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Ölçeği

Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118.

Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Deryakulu, D. ve Bıkmaz, H. F. (2003). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257.

Biliş Ötesi Stratejilerin Farkındalık Ölçeği

Şen, H. Ş. (2003). Biliş ötesi stratejilerin ilköğretim okulu beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerine etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilişsel Farkındalık Okuduğunu Anlama Ölçeği

Gelen, İ. (2003). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Bilişsel Yetenekler Testi( CogAT)

Alp, E. ve Diri, A. (2003). Bilişsel Yetenekler Testi’nin (CogAT®) Ana Sınıfı ve Birinci Sınıf Öğrencileri i için kurultu geçerliği çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (51), 19-31.

Biyoloji'de Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Sucuoğlu, H. (2003). İşbirlikli öğrenmenin öğrencilerin yükleme, edim ve strateji kullanımları üzerindeki etkileri ve işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim örüntüleri (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Boehm Temel Kavramlar Testi (Boehm-3)

Uyanık Balat, G. (2003).Altı yaş grubu korunmaya muhtaç ve ailesinin yanında kalan çocukların okula hazır bulunuşluk ile ilgili temel kavram bilgilerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Boratav Depresyon Tarama Ölçeği

Boratav, C. (2003). Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik çalışmalar ve birinci basamak sağlık hizmetinde depresyonu tanımaya duyarlı bir ölçek. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 172-183.

Büyüsel Düşünce Ölçeği

Atbaşoğlu, E. C., Kalaycıoğlu, C., ve Nalçacı, E. (2003). Büyüsel Düşünce Ölçeğinin Türkçe formunun üniversite öğrencilerindeki geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(1), 31-41.

Çalgı Çalışma Tutum ve Alışkanlıkları Ölçeği

Moray, E. (2003). Üniversite müzik öğrencilerinin çalgı çalışma tutum ve alışkanlıklarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği

Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Champion Sağlık İnanç Modeli Ölçeği

Karayurt, Ö. (2003). Champion Sağlık İnanç Modeli Ölçeği'nin Türkiye için uyarlanması ve kendi kendine meme muayenesi uygulama sıklığını etkileyen faktörler (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi