Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Türkdoğan T. ve Duru, E.(2012).Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği’nin (ÜÖTİÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 81-91.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Turgut Türkdoğan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

33 madde ve 5 alt faktör
Eğlence(9)
Özgürlük(9)
Güç(6)
Hayatta kalma(5)
Sevgi, ait olma(4)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
7li Likert
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 33 ile 231 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.

Geçerlik: 

Temel ihtiyaçlarla ilgili olarak kuramsal olarak belirtildiği üzere, ölçeğin faktör yapısının 5 faktörle sınırlanmasına karar verilmiş, faktör yük değeri .40’ ın altında kalan ve faktör yük değerinin diğer faktörlerdeki yük değerlerinden farkının .20 düzeyinden daha az olduğu maddeler ölçekten çıkarılmış, bu son haliyle 33 maddenin yeniden faktör analizine girmesine karar verilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin özdeğerleri 1.69 ile 7.33 arasında değişen beş faktörlü yapısıyla, toplam varyansın % 47.99’ unu açıkladığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin değerlendirilmesinde ise, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısından, madde-toplam korelasyon değerinden ve test-tekrar test korelasyon değerinden yararlanılmıştır. Ek olarak, sonuçlar ÜÖTİÖ’ nün kabul edilebilir iç tutarlık ve test-tekrar test güvenirliğine sahip olduğunu göstermektedir. Alt ölçeklerin iç tutarlık katsayıları .76 ile .84; iki hafta ara ile yapılan test tekrar test korelasyon katsayıları .77 ile .85 arasında değişmektedir

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi