TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Üniversite Öğrencileri İçin Akıllı Tahta Kullanımı Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Türel, Y. K. (2011). Üniversite Öğrencileri İçin Akıllı Tahta Kullanımı Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1894-1903.


Geliştiren/Uyarlayan
Yalın Kılıç Türel


Yıl
2011


Kaynak Adı
Üniversite Öğrencileri İçin Akıllı Tahta Kullanımı Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
e-Journal of New World Sciences Academy


Cilt
6


Sayı
2


Sayfa Aralığı
1894-1903


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaedu/article/view/5000063251


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Yalın Kılıç Türel


İletişim
yturel@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Akıllı tahta kullanımına yönelik tutum, Geçerlik, Güvenilirlik


Alt Boyutlar
Algılanan Kullanışlılık, ilgi ve motivasyon, öğrenmeye katkı, yararlılık


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

18 maddeden oluşmuştur.


Kimlere Uygulanabilir
Eğitim Fakültesi Öğrencileri


Derecelendirme
hiç katılmıyorum=1 katılmıyorum=2 kısmen katılıyorum=3 katılıyorum=4 tamamen katılıyorum=5


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Analizler için SPSS 16.0 paket programı
kullanılmıştır.


Geçerlik

Ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunun test edilmesi için
öncelikle uzman görüşleriyle kapsam geçerliği açısından değerlendirme
yapılmıştır. Bununla birlikte, ölçekte yer alan her bir maddeye ait
puanların testin toplam puanı arasındaki ilişkinin bulunması ve
dolayısıyla maddelerin ölçeğin geneli ile tutarlı olup olmadığının
tespiti için madde analizi yapılmış ve madde toplam korelasyonları
incelenmiştir [27]. Daha sonra yapı geçerliği incelenmiş ve bu amaçla
açımlayıcı/keşfedici (explanatory) faktör analizi süreçleri
uygulanmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliği hakkında bilgi veren iç tutarlılık
katsayısı Cronbach Alpha (α) değerleri hem ölçeğin tamamı hem de
faktör analizi sonucu ortaya çıkan boyutların her biri için ayrıca
hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi