Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Toplumun Güvenlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tunca, H. Ö. ve Karadağ, A. (2020). Toplumun Güvenlik Algısı Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(2), 525-554. doi: 10.28956/gbd.830089).

DOI: 
10.28956/gbd.830089
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Hakan Ömer Tunca
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Örnek: Suriyeli Sığınmacılar darp, kavga, gasp vb. suçlarla şahsi güvenliğimi tehdit etmektedir? Toplam 35 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım Kısmen Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

1 ile 5. Ters maddeler mevcut

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

“Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların toplumun güvenlik algısına etkisi”ni araştıran geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir.

Geçerlik: 

Çalışmaya esas ölçeğin gözlenen değişkenleri 3 faktör altında toplanmış ve 0,33-0,78 değişen sevilerde birinci düzey çok faktörlü bir model oluşturmuştur. Bu modele ait uyum iyilik indeksleri; X2/DF (3,947), RMSEA (0,061), SRMR (0,071), CFI (0,905), IFI (0,906) ve AGFI (0,855) değerleri eşikler içerisinde bulunmuştur. Ölçeğin veri ile uyumlu çalıştığı gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Boyutlar; Güvenlik Etkisi: 0,919, Sosyo-ekonomik ve Kültürel Etki: 0,818, Siyasete Etkisi: 0,852 ve Toplam:0,943 Cronbach α değerlerinin tamamının 0,70 eşik değerinden yüksek bulunması ile güvenilir geçerli bir anket elde edildiği anlaşılmıştır. Test tekrar test kapsamında Pearson korelasyon katsayısının (r=0,934) değerini aldığı ve bunun 0,01 seviyesinde anlamlı olduğu tespit edilmiş, en az 0,7 olduğu görülerek anketin geçerliliği ve tutarlığının yüksek düzeyde olduğu kabul edilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi