Türkçe İş Zanaatkârlığı (Job Crafting) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yavuz, M., ve Artan, İ. E. (2019). İş zanaatkârlığı (job crafting) kavramı: Türkçe İş Zanaatkârlığı Ölçeği’nin geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 20(1), 95-125.

DOI: 
https://doi.org/10.24889/ifede.404744
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Meltem Yavuz
Ölçülen Özellikler: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılmıyorum (1)’den Kesinlikle Katılıyorum (6)’ya uzanan altılı derecelendirme sistemi
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Geçerlik analizleri kapsamında keşfedici (n=247) ve doğrulayıcı faktör analizleri (n=688) uygulanmıştır.27 maddenin üç faktör boyutunda toplandığı ve faktör yük değerlerinin 0.51 ile 0.80 arasında değişmekte olduğu görülmüştür. Bilişsel zanaatkârlık %19.277, ilişkisel zanaatkârlık %18.349, görev zanaatkârlığı ise, %15.369 oranında varyansı açıklarken, üç faktörün birlikte toplam varyansın %53.022’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Ayrıca modellerden elde edilen uyum iyiliği değerleri ve ki-kare farkları (Δχ2) incelendiğinde üç faktörlü modelin, tek faktörlü alternatif modele göre daha kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Son olarak, Türkçe İş Zanaatkârlığı Ölçeği’nin birleşim ve ayrışım geçerliklerinin
değerlendirilmesinin ardından ölçek geliştirme süreci tamamlanmıştır.

Güvenirlik: 

Analiz sonuçlarına göre güvenirlik katsayısı, görev zanaatkârlığı için α = 0.81 (9 ifade), ilişkisel zanaatkârlık için α = 0.88 (9 ifade) ve bilişsel zanaatkârlık için α = 0.90 (9 ifade) ve genel tüm ölçek için α = 0.92 (27 ifade) olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi