Türkçe Fonolojik Farkındalık Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kazanoğlu,D., Doğan, M., & Logacev, Ö. Ü. (2020). Türkçe Fonolojik Farkındalık Testi: Geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 22-37.

DOI: 
10.5336/healthsci.2019-70156
Sorumlu Yazar: 
Deniz Kazanoğlu
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

16 alt boyut ve her bir alt testte 6 madde bulunmaktadır. Test toplamda 96 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği: Kapsam geçerlik oranı 0.97'dir.
Yapı geçerliği: Faktör analitik yöntemlere göre dilbilimsel birimler ve görevler açısından ilgili yapı doğrulanmıştır. Alt testlerin birbiriyle ve toplam test puanı ile korelasyonunda anlamlı korelasyonlar bulunmuştur. Korelasyonlar her bir yaş grubu için ve tüm katılımcılar için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Ayırt edici geçerlik: Yaş grupları arsında ve klinik grup-tipik gelişim gösteren grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık analizleri: KR-20 güvenirlik katsayısı 0.97, Spearman-Brown korelasyonu 0.96
Nesnellik analizleri: Puanlayıcılar arası güvenirlik için uyuşma indeksi %96.7, gözlemciler arası güvenirlik için Uİ %99.7

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi