Türkçe Dil Bağlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

İnan, K. (2017). Türkçe Dil Bağlılığı Ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Turkish Studies, 12(18), 375–394. doi:10.7827/TurkishStudies.12148

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12148
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Kayhan İnan
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1.Türkçe konuşmak hoşuma gider.

2.Ana dilim Türkçe olduğu için kendimle gurur duyarım.

3.Seçme şansım olsa, ana dili olarak yine Türkçeyi seçerim.

4.Çocuğumun Türkçe konuşması beni mutlu eder.

5.Çocuğumun Türkçe öğrenmesi için çaba sarf ederim.

6.Çocuğumun Türkçeden başka bir dili ana dili olarak konuşması önemsizdir.

7.Türklerin Türkçeye bağlı olduğunu düşünürüm.

8.Türkçe, kültürümü korumamda bana yardımcı olur.

9.Bence Türkçe bilmeyen bir kişi gerçek bir Türk sayılmaz.

10.Türkçe benim için diğer dillerden üstündür.

11.Türk olup da Türkçe bilmeyen kişiler için üzülürüm.

12.Türkçe bilmek beni iyi bir Müslüman yapar.

13.Türkçenin Türkleri birleştirdiğini düşünürüm.

14.Eşimin Türkçe bilmesi benim için önemlidir.

15.Arkadaşlarımın Türkçe bilmesini isterim.

16.Türkçe konuşan bir insana daha çok güvenirim.

17.Türkler, Türkçe bilenlerle evlenmelidir.

18.Bence Türkler, Türkçeyi korumak için her zaman birlikte yaşamalıdır.

19.Türkçe konuştuğum zaman kendimi Türk gibi hissederim.

20.Hislerimi ifade etmede Türkçenin yeterli olduğuna inanırım.

21.Türkçe konuşurken kendimi rahat hissederim.

22.Çocuğumun kendi çocuğu ile Türkçeden başka bir dille konuşmasına üzülürüm.

23.Türkçenin çocuklara erken yaşlarda öğretilmesi gerektiğini düşünürüm.

24.Diğer Türkler ile Türkçe konuşmaya dikkat ederim.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1=Kesinlikle Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 24 ile 120 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda üç faktörden oluşan 24
maddelik bir yapı ortaya çıkmıştır. Açıklanan toplan varyans miktarı ise
%49,069 olarak belirlenmiştir. Birinci faktör (sürdürüm) toplam
varyansın %34,164’ünü, ikinci faktör (kimlik) toplam varyansın
%8,953’ünü, üçüncü faktör (kullanım) ise toplam varyansın %5,951’ini
açıklamaktadır. Ardından belirlenen maddeler ve faktörler için güvenirlik
analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda hem ölçeğin geneli hem de faktörlerin
içerdiği maddeler üzerinden Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayıları
hesaplanmıştır. Ölçeğin geneli için Cronbach’s Alpha iç tutarlılık
katsayısı 0,90 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin faktörleri için belirlenen
Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı ise birinci faktör (sürdürüm) için
0,89; ikinci faktör (kimlik) için 0,87; üçüncü faktör (kullanım) için ise
0,57’dir. Pearson analizi ile hesaplanan madde-toplam korelasyonu
anlamlı (p<,001); t testi ile hesaplanan (alt-üst %27) analizler sonucu
maddelerin ve faktörlerin ayırt edici olduğu görülmüştür. Açımlayıcı
faktör analizinin ardından modelin doğrulayıcı faktör analizi ile
doğrulanmasına ilişkin elde edilen uyum indeks değerlerinin kabul
edilebilir sınır değerler içerisinde olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi