Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Çapık, A. (2013). Tılburg gebelikte distres ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ayla Çapık
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

16 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
çok sık=0 puan, oldukça sık=1 puan, ara sıra=2 puan, nadiren veya hiç=3 puan)
Ölçeğin Puanlaması: 

Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği’nin Türkçe Formu: Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği’nin Türkçe formu 4’lü likert tipinde (çok sık=0 puan, oldukça sık=1 puan, ara sıra=2 puan, nadiren veya hiç=3 puan) derecelendirilmekte, ölçeğin
3,5,6,7,9,10,11,12,13,14 ve 16. maddeleri ters puanlanmakta ve ölçekten alınabilecek toplam puanın belli kesme noktasının (28 ve üzeri) üzerinde olması distres açısından risk altında olan gebeleri belirlemektedir. Alt boyutlar için kesme noktaları, eş katılımı alt boyutu için 10 ve üzeri, olumsuz duygulanım alt boyutu için 22 ve üzeridir

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğin açıklayıcı faktör analizi sonucunda 2 faktörlü bir yapı gösterdiği ve faktör yüklerinin uygun aralıkta olduğu
saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise ölçeğin 2 faktörlü yapısının geçerli olduğu ve uyum indekslerinin uygun olduğu bulunmuştur

Güvenirlik: 

İç tutarlılık analizlerinde, madde toplam puan korelasyonlarının yeterli olduğu ve ölçeğin toplam Cronbach alfa katsayısının 0.83, eş katılımı alt boyutu Cronbach alfa katsayısının 0.72, olumsuz duygulanım alt boyutu Cronbach alfa katsayısının 0.83 olduğu bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi