Thurstone Tipi Matematik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Bindak, R. ve Pesen, C. (2013). Thurstone tipi bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 163-179.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 

20 maddelik Likert tipi matematik tutum ölçeğinin maddeleri kullanılmıştır. Ölçeğin maddelerinden 10 tanesi olumsuz tutum cümlesi biçimindedir. Ölçek, geliştirilme aşamasında 240 öğrenciye uygulanmış, bu uygulamadan elde edilen veriler kullanılarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Her ne kadar Thurstone tipi ölçeğin geliştirilmesi ve puanlanması aşamaları Likert tipi ölçeğe göre daha çok adım gerektiriyorsa da ölçeğin uygulaması için bu durum tersinedir. Thurstone tipi ölçeğin doldurulması daha basittir ve aynı şartlarda daha az zaman almaktadır. Nitekim bir ölçeğin 2’li ve 5’li formlarının karşılaştırılması ile ilgili yapılan bir araştırmada (Atılgan, ve Saçkes, 2003) 13-14 yaş aralığında iki kategorili ölçeklemenin daha kullanışlı olduğu, öğrencilerin tereddütsüz işaretleme yaptıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Bu nedenle özellikle ilköğretim-lise öğrencileri için Thurstone tipi ölçeğin daha uygun olacağı açıktır.

Geçerlik: 

Thurstone tipi ölçeğin uygulanması sonucu elde edilen matematik tutum puanları ile karne notları arasındaki korelasyona bakılmıştır. Tutum puanları ile matematik karne notları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (n=64, r=0.623; p<0.01). Bu durum ölçeğin geçerliğine ilişkin bir kanıt olarak değerlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Thurstone tipi matematik tutum ölçeğinin güvenirlik katsayısı, ölçek, tek/çift numaralı maddeler şeklinde iki yarıya bölünerek tahmin edilmiştir. Sonuçta ölçeğin test yarılama güvenirlik katsayısı Spearman-Brown düzeltmesi ile 0.811 olarak bulunmuştur. Anderson (1991) tarafından önerilen güvenirlik ölçütü ise 0.525 olarak bulunmuştur. Bu katsayı bulunurken bireylerin ölçek puanları ranjı ortalaması (5.30) ile en küçük teorik ranjın (1.50) farkı, mümkün olan teorik en büyük ranj (8.00) değerine oranlanmış ve sonuç 1’den çıkarılmıştır. Literatürde birey ölçek puanları ranjına dayalı güvenirlik katsayısına dair herhangi bir bulguya rastlanamadığından test yarılma yöntemi ile bulunan güvenirlik katsayısı ile birey ölçek puanları ranjına dayalı güvenirlik katsayısı arasındaki bu denli büyük farkın nedeni açıklanamamıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi