Teknoloji Ortamlı Öğrenme Sürecinin Etkileri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Babacan, N., & Güler, Ç. (2022). Investigation of university students' attitudes towards the effect of technology-mediated learning on the learning process. Futuristic Implementations of Researchin Education (FIRE), 3(1), 18-29.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Nuri Babacan
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1- BT'nin sağladığı renk zenginliği, daha kolay odaklanmamı sağlar.
8- BT ders içeriğine ilgimi canlandırır.
12- BT, öğrenme içeriğinin temel özellikleri arasındaki ilişkiyi daha açık bir şekilde sunar.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1=Kesinlikle Katılmıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Ölçek öncelikle anadili Türkçe olan iki İngilizce öğretmeni tarafından İngilizce'ye çevrilmiştir. Yapılan çeviri biri akademisyen ve ikisi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında yüksek lisans yapmış iki İngilizce öğretmeni tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler ile ölçek maddelerinin anlamları değişmeyecek şekilde semantik anlamda yeniden ele alınmış ve kaynak dille örtüştüğü görülmüştür.

Geçerlik: 

AMOS yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerlerin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.

Güvenirlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında Cronbach Alpha değeri .93 bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Impact of Technology Mediated Learning on Learning Process
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Wang, S., Zhang, K., Du, M., & Wang, Z. (2018). Development and measurement validity of an instrument for the impact of technology-mediated learning on learning processes. Computers & Education, 121, 131-142.

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.03.006
Orijinal Form Geçerlik: 

Tabachnick ve Fidell'in (2007) standardına göre, madde 0,71'in üzerindeki gösterge yükü ile mükemmeldir; 0.63'ün üzerinde çok güzel; 0,55'in üzerinde iyidir. Bu nedenle, analiz sonuçları, her bir ölçekteki tüm maddelerin ölçüm değerlerinin gizil değişkenleri yansıtabildiğini ve ölçüm ölçeklerinin iyi yakınsak geçerliliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Cronbach Alpha değeri .80 bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi