Taylor Anne-Bebek Bağlanması Ölçeği (ABBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yalçın,S.S.,Örün,E., Özdemir, P., Mutlu, B. ve Dursun, A.(2014). Türk annelerde doğum sonrası bağlanma ölçeklerinin güvenilirliği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 57, 246-251.

Sorumlu Yazar: 
S. Songül Yalçın
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

8 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü Likert (0= çok fazla - 3= hiçbir zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

Maddelerin beşi negatif duyguyu gösterir ve ters (3-0) derecelendirilir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Yüksek puan anne bebek bağlanmasında sorunu gösterir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeklerin Türkçeye çevrilme süreci belli aşamalardan oluşmaktadır. Ölçekler, İngilizce eğitim görmüş iki pediatrist tarafından ayrı ayrı İngilizce’den Türkçe’ye çevrildi ve daha sonra bu Türkçe formlar tekrar İngilizce’ye çevrilerek iki form arasındaki tutarlılık incelendi. Çeviriler karşılaştırılıp tartışılarak her maddeyi en iyi temsil eden karşılıkları ile Türkçe metin elde edildi. Ölçeğin Türkçe formu ile orijinal form arasındaki tutarlılığı belirlemek için dilsel eşdeğerlik çalışması yapıldı. Bu çalışmada her iki form iyi düzeyde İngilizce bilen 20 tıp fakültesi öğrencisine “cross-over” protokolu ile uygulandı. 10 öğrenciye önce İngilizce form, daha sonra Türkçe form verildi ve diğer 10 öğrenciye de önce Türkçe sonra İngilizce form verildi. Türkçe ve İngilizce formların eşdeğer olduğu görüldü. Daha sonra, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Sosyal Pediatri Ünitesine çocuk sağlığı izlemi için başvuran 20 anneye uygulandı ve net olmayan ifadeleri belirlemeleri istendi. Ölçeğin anneler tarafından anlaşılma ve doldurulabilme durumu belirlendi ve pilot çalışmadan elde edilen bilgiler başta çeviriyi yapan kişiler tarafından değerlendirildi. Annelerin anlaşılır olmadığını düşündüğü maddeler yeniden düzenlendi ve ölçeğin uygulama öncesi son hali oluşturuldu (Tablo I ve II).

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

İç güvenilirliğin iyi (Cronbach alfa 0.71) olduğu ve EPDÖ ile pozitif korelasyon (r=0.31, P<0.01) bildirmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi