Süt Üreticilerinin Uygulamaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Kabasakal, A. (2008). Süt üreticilerinin uygulamadaki tutumları ve verime olan etkisinin irdelenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Adem KABASAKAL
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert tipi (1=kesinlikle katılıyorum - 5=kesinlikle katılmıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 24 ile 120 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde yoktur.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Üreticileri tanımaya yönelik ve açık uçlu sorulardan oluşan anket ile üreticilerin süt üretimi esnasında uygulamadaki tutumlarına yönelik, 24 sorudan oluşan 5’li likert tipi tutum ölçeği uygulanmıştır.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi