Sunu Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Güney, K.(2008). Mikro-yansıtıcı öğretim yönteminin öğretmen adaylarının sunu performansı ve yansıtıcı düşünmesine etkisi(Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Kaan GÜNEY
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

27 madde

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (0= hiç uygulanmadı- 4= çok iyi uygulandı)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda varyansın yüzde 48.591'ini karşıladığı görülmektedir. Faktör analizi sonuçlarına göre, Sunu Performans Ölçeğinin KMO değeri 0.97, Barlett testi değeri 13278,79'dur. Diğer taraftan, bu ölçek için eşdeğer iki yarı puanları arasındaki korelasyon belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Sunu performans ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Bu anlamda, Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve sonuç 0.953 bulunmuştur. Bu sonuçlara bakarak, ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi