Stoma Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Karaçay, P., Toğluk Yigitoglu, E., & Karadağ, A. (2020). The validity and reliability of the Stoma Self‐Efficacy Scale: A methodological study. International Journal of Nursing Practice, e12840.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1111/ijn.12840
Sorumlu Yazar: 
Pelin KARAÇAY
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 13 madde Stoma Bakımı alt boyutu, 9 madde Sosyal Özyeterlik alt boyutunda olmak üzere toplamda 22 maddeden oluşmaktadır.
1. Apply the stoma collection materials before leakages appear.
4. Prevent skin problems.
15. Travel by train or bus.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert (1=Hiç kendine güvenli değil, 5=Aşırı kendine güvenli)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 22 ile 110 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan yüksek puanlar daha yüksek öz-yeterlik algısı olduğu anlamına gelmektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçek 3 akademik bağlamda yeterli dil bilimci tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Türkçe form uzmanlar tarafından bir panelde değerlendirildikten sonra bilingual uzmanlar tarafından bireysel olarak İngilizce'ye tekrar çevrilmiştir.

Geçerlik: 

Ölçeğin Türkçe konuşan gruptaki faktör yapısının değerlendirilmesi amacı ile Açımlayıcı faktör analizi yapılmış, KMO değerinin 0.91 olduğu bulunmuş ölçeğin iki faktörlü yapısının doğulandığı görülmüştür. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi değerlerinin de RMSEA= 0.09; NC= 2.45; GFI= 0.904 CFI= 0.903; NFI= =.846; RFI= 0.824 ve IFI= 0.904 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin genel Crombach Alpha değeri .95 bulunmuştur. Stoma Bakımı alt boyutu crombach alpha değeri .92, Sosyal özyeterlik alt boyutu crombach alpha değeri .93 bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test ölçüm sonuçları ile yapılan t testi sonuçlarında (t=0.803; p=.428) ile ölçeğin test tekrar test uygulamalarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Stoma Self-Efficacy Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi