TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 420 Spor Bilimleri, Eğlence ve Boş Zaman


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Çevik, H., Şimşek, K. Y., Mercanoğlu, A. O. ve Bayram, A. (2019). Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 10(2), 149-163.DOI: 10.17155/omuspd.472169


Geliştiren/Uyarlayan
Alican Bayram, Anıl Onur Mercanoğlu, Hüseyin Çevik, Kerem Yıldırım Şimşek


Yıl
2019


Kaynak Adı
Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Journal of Sports Performance Researches


Cilt
10


Sayı
2


Sayfa Aralığı
149-163


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/785970


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
https://doi.org/10.17155/omuspd.472169


Sorumlu Yazar
Hüseyin Çevik


İletişim
cevik.tr@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Spor Etkinliklerine Yönelim, Tüketici Yönelimi


Alt Boyutlar
bilgi arama, Duygu Arayışı, Sosyalleşme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 12 madde üç faktörlü yapıdadır.


Derecelendirme
5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=biraz katılıyorum, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 12 ile 60 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

AFA sonucunda öz değeri 1’in üzerinde 12 maddenin 3 faktör altında toplandığı toplam varyansın %65,316 olduğu bir yapı elde edilmiştir.


Güvenirlik

Ölçeğin iç tutarlık güvenirliği ,878 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Orientation Toward Sporting Events Scale


Orijinal Kaynak / Referans

Pons F, Mourali M, Nyeck S. (2006). Consumer orientation toward sporting events: Scale development and validation. Journal of Service Research, 8(3): 276-287.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi