Sınav Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

DOI: 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Dilber POLAT
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

5. Önemli sınavlardan önce veya sonra canım bir şey yemek istemez.
9. Başarısız olduğumda çevremdekilerin hakkımdaki düşünceleri beni rahatsız eder.
10. Başarısız olursam insanlar benim yeteneğimden şüpheye düşecekler.
12. Önemli sınavlardan önce zihnim adeta durur.
25. Başarısız olursam, kendimle ilgili görüşlerim değişir.
29. Önemli problemlerimden biri, bir sınava tam olarak hazırlanıp hazırlanmadığımı bilememektir

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
Ölçeğin derecelendirilmesi : Ölçekten alınacak en düşük puan 34 en yüksek puan ise 170’dir. Ölçek 5’li Likert tipinde olup Maddeler (1) Hiçbir zaman (2) Nadiren (3) Bazen (4) Sık sık (5) Her zaman şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçeğin Puanlaması

Kaygı Düzeyleri;

34- 78 puan: Düşük Düzeyde Kaygı <(σ±x ̅)
79-125 puan: Orta Düzeyde Kaygı (σ±x ̅)
126-170 puan: Yüksek Düzeyde Kaygı >(σ±x ̅) olarak puanlanmalıdır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçek maddeleri okunarak kişinin kendisine en uygun olduğunu düşündüğü düzeyi işaretleyerek toplam puan elde edilir.

Geçerlik: 

Ölçeğin madde havuzu Baltaş (1999) tarafından geliştirilen 50 adet kaygı cümlesi izin dahilinde alınarak oluşturulmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin madde havuzu Baltaş (1999) tarafından geliştirilen 50 adet kaygı cümlesi izin dahilinde alınarak oluşturulmuştur. Ölçeğin güvenirlik analizi Hemşirelik, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okumakta olan 206 lisans öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamadan elde edilen veriler faktör analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonunda 12 madde, madde yük değeri 0,40’tan düşük olduğu için, 4 madde ise ayrışmamış (binişik) madde olduğu için ölçekten düşürülmüştür. Kalan 34 madde 0,41 ile 0,74 arasında değişen beş alt boyuta yüklenmiştir. Ölçeğin iç güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alpha (α)=0,87 olarak hesaplanmış, aşağıda alt boyutlar ilgili maddeler ve güvenirlik düzeyleri sunulmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi