Siberkondri Ciddiyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Uzun, S. U., & Zencir, M. (2018). Reliability and validity study of the Turkish version of cyberchondria severity scale. Current Psychology, 1(7).

DOI: 
https://doi.org/10.1007/s12144-018-0001-x
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Süleyman Utku UZUN
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-