Sanal Müze Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Bildiri Kitabı
Kaynak/Referans: 

Peker, N. (2020). Sosyal bilgiler dersinde sanal müze kullanımı ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sanal müze kullanımına yönelik tutumları: Aksaray müzesi örneği. Yıldız, M.S., Can, A., Özkaya, M. & Gümüş, K.S. (Ed.), V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu içinde (s. 20-30). Aksaray: Aksaray Üniversitesi.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Neşe Peker
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 21 ile 105 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

“Sanal Müze Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” araştırmacı tarafından geliştirilmiş toplamda 21 maddelik 5’ li Likert tipi (kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek puanlar 21 ile 105 arasında değişkenlik göstermektedir.

Geçerlik: 

43 madde şeklinde hazırlanan ölçeğin, ön deneme çalışması iki farklı üniversitede eğitimini sürdüren toplamda 312 öğrenci ile yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliği uzman görüşü doğrultusunda sağlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için ise faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik ve geçerlik amacıyla yapılan işlemler sonucunda faktör yükü değeri. 30‟dan düşük bulunan 22 maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiş ve ölçek 21 madde şeklinde asıl uygulamaya hazır hale getirilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi