Sağlık Eğitimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Aydos, E. H. (2013). Okul öncesi çocukları için Sağlık Eğitimi Ölçeği'nin geliştirilmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Emine Hande Aydos
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 117 madde ve altı faktörden oluşmaktadır.
Kişisel güvenlik ve ilkyardım (25m): Mutfakta ocağın yanına ya da herhangi bir ateşe yaklaşmaz.
Temizlik ve öz bakım (26m): Sabah kalktığında mutlaka elini yüzünü yıkar.
Beslenme (20m): Kahvaltının önemini bilir ve her gün mutlaka kahvaltısını düzenli şekilde yapar.
Uyku (7m): Odasında/yatağında tek başına uyuma konusunda sorun yaşamaz.
Ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler (20m): Kendini tanır.
İhmal ve istismar (19m): Birey olarak sahip olduğu hakların neler olduğunun farkındadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 117 ile 585 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin 117 madde ve altı faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile de doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: ‘Kişisel Güvenlik ve ilkyardım’ Alt Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,945, ‘Temizlik ve Öz Bakım’ Alt Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,934, Beslenme’ Alt Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,936, ‘Uyku’ Alt Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,885, Ruh Sağlığı ve Sosyal ilişkiler’ Alt Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,934, ‘İhmal ve istismar’ Alt Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,941 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi