Program Özerklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Yolcu, O. (2019). Ortaokul fen bilimleri öğretim programının Stufflebeam Değerlendirme Modeli temelinde öğretmen özerkliği açısından incelenmesi (Doktora tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Okan Yolcu
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Mesleki gelişime yönelik eğitici seminerlere kendi tercihime göre katılırım.
Öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamda kullanmalarını sağlayacak fırsatlar yaratırım.
Öğrenci başarısını yansıtmadığını düşündüğüm değerlendirme yöntemini değiştiririm.
Program kazanımlarında uygun gördüğüm şekilde değişiklikler yaparım.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1=hiçbir zaman-5=her zaman
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 13 ile 65 arasında değişmemektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

5.00-4.21 Çok Yüksek Özerklik
4.20-3.41 Yüksek Özerklik
3.40-2.61 Orta Özerklik
2.60-1.81 Düşük Özerklik
1.80-1.00 Çok Düşük Özerklik

Geçerlik: 

Ölçek formu 178 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) için uygun bulunmuştur (Kaiser Meyer Olkin = .806, Bartlett Global Test = 786,703, sd = 78, p = .000). SPSS'de elde edilen AFA sonuçlarına göre ölçeğin 4 faktör altında toplanan 13 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. LISREL 8.80 programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçlarından elde edilen Ki-kare, GFI, AGFI, AGFI, CFI, RMSEA uyum indekslerinin incelenmesiyle ölçeğin 4 faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Mesleki özerklik boyutu: Cronbach Alpha=.73 Madde sayısı=3
Süreç özerkliği boyutu: Cronbach Alpha=.81 Madde sayısı= 4
Değerlendirme özerkliği boyutu: Cronbach Alpha=.75 Madde sayısı=3
Planlama özerklik boyutu: Cronbach Alpha=.75 Madde sayısı=3
Tüm ölçek: Cronbach Alpha=.82 Madde sayısı=13

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi