Paylaşılan Liderlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Bostancı-Bozkurt, A. (2012). Turkish adaptation of the Shared Leadership Perception Scale. Journal of Human Sciences, 9(2), 1619-1632.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Aynur Bozkurt Bostancı
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Paylaşılan Liderlik Algısı Ölçeği, “görevlerin ortak tamamlanması” (9 madde), “karşılıklı beceri geliştirme” (2 madde), “çalışanlar arasında merkezi olmayan etkileşim” (4 madde), “duygusal destek” (3 madde) olmak üzere dört boyuttan, toplam 18 maddeden oluşmaktadır

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
doğru değil (1), genellikle doğru değil (2), genellikle doğru(3) ve kesinlikle doğru (4) olmak üzere 4’lü Likert tipi derecelendirme ölçeği şeklindedir
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 18 ile 72 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğe yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Şimşek (2007) açımlayıcı faktör analizinden sonra belirlenen faktör yapılarının doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulduğunu belirtmektedir

Güvenirlik: 

Güvenilirlik çalışmaları için hesaplanan Cronbach Alpha (α) güvenilirlik katsayısının toplamda α= .91 ve boyutlara göre α=74 ile α=88 arasında değiştiği, madde-toplam korelasyonlarının .40-.73 arasında olduğu ve % 27’lik alt-üst grupların madde puanlarının anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi