Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Karahan, B.Ü. (2018). Okumaya yönelik tutum ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 67-73

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Berna Ürün Karahan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

26 madde
-Okuma hayata bakış açımızı şekillendirir.
- Okuma bana göre süreklilik isteyen bir davranıştır.
- Okuma amacımı belirlemem, okuduğumu anlamamı sağlar.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum - 4=katılıyorum - 5=tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 26 ile 130 arasındadır.Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekle toplanan verilere, faktör analizi uygulanmadan önce, bu analizin uygulanmasının mümkün olup olmadığına bakıldı. Bunun için KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri dikkate alınmıştır. OYTÖ’nün ilk analiz sonuçlarına göre ölçeğin KMO değeri 0,89 bulunmuştur. “KMO katsayısı 1’e yaklaştıkça verilerin analize uygun olduğu, 1 olmasında ise mükemmel bir uyum olduğu anlamına gelir. Verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO katsayısının en azından 0,60’dan yüksek olması beklenir” . Bu çalışmada elde edilen değere göre örneklemin yeterli olduğu sonucuna varıldı.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğine kanıt sağlamak için doğrulayıcı faktör analizi uygulamaya karar verildi. Dolayısıyla, 26 maddelik OYTÖ yeni bir örnekleme uygulandı.

Güvenirlik: 

Faktör yapısı için iç tutarlılık hesaplandı ve Cronbach alfa değeri .95 olarak bulundu. Dolayısıyla, veri setinden elde edilen sonuçların oldukça güvenilir olduğu söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi