Okul Yöneticilerinin Sergilediği Yönetim Tarzları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Asar, R. (2021). Okul yöneticilerinin öğretmenlere ilişkin insan doğası varsayımları ve sergiledikleri yönetim tarzları (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ramazan Asar
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Yöneticiler, iş haricindeki iletişimlerinde de öğretmenlere konumlarını hissettirirler.
2. Yöneticilerin öğretmenlerle ilişkileri resmidir.
3. Okuldaki iletişim yöneticilerden öğretmenlere doğru tek yönlüdür.
4. Yöneticiler, öğretmenlere karşı sıkı bir disiplin uygulamaktadır.
5. Verilen görevi yerine getirmeyen öğretmenler, yöneticiler tarafından olumsuz bir şekilde uyarılmaktadır.
6. Yöneticiler odalarının dışına pek çıkmazlar.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1) Hiç Katılmıyorum, (2) Az Katılıyorum, (3) Orta Düzeyde Katılıyorum, (4) Çok Katılıyorum, (5) Tamamen Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekteki maddeler 1-5 değerlendirme aralığına sahiptir. Ölçekteki 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddeler “Otoriter Yönetim Tarzı” boyutunda; 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 ve 34. maddeler “Demokratik Yönetim Tarzı” boyutunda; 6, 12, 18, 24, 30 ve 35. maddeler de “İlgisiz Yönetim Tarzı” boyutundadır. Ölçekteki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 24, 30 ve 35. maddeler ters maddedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Her boyuttaki madde ortalamalarına göre değerlendirme yapılmaktadır.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini belirlemek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile test edilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi