Okul Öncesi Çocukları İçin Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kavak, Ş. ve Deretarla Gül, E. (2021). Okul Öncesi Çocukları İçin Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1071-1099. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/62829/807517

DOI: 
10.29299/kefad.807517
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Şule Kavak
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
2'li Likert (1=evet - 0= hayır)
Ölçeğin Puanlaması: 

0-26

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Puan formu kullanılır

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi