Okul Müdürü Geri Bildirim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Balcı, S., & Özkan, H. (2020). Okul Müdürü Geri Bildirim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 19(73).

DOI: 
DOI:10.17755/esosder.574423
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Suphi BALCI
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

34 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Süreç (17m): Okul müdürüm geri bildirim vermeden önce güven atmosferi oluşturmaya çalışır.
İşlev(17m): Okul müdürümün verdiği geri bildirimler öğretimsel ihtiyaçlarıma uygun önerileri içerir.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Hiç Katılmıyorum - 5=Tamamen Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Süreç boyutundan alınabilecek en yüksek puan 85 iken en düşük puan 17’dir. İşlev boyutundan alınabilecek en yüksek puan 85, en düşük puan 17’dir. Ölçeğin tamamından elde edilebilecek en yüksek puan 170 iken, en düşük puan ise 34’tür.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Süreç boyutundan alınacak yüksek puan, okul müdürünün geri bildirim verme sürecini etkili bir şekilde yönetebildiğini gösterirken; alınacak düşük puan ise bu süreci yönetmede yetersiz olduğunu ortaya koyacaktır. İşlev boyutundan alınacak yüksek puan; okul müdürü tarafından verilen geri bildirim ifadelerinin öğretim sürecinin geliştirilmesinde öğretmenlere yardımcı olduğunu ortaya koyacaktır.

Geçerlik: 

KMO değeri 0.980 olarak bulunmuştur. Bartlett’s Sphericity testi sonucunda elde edilen değer de anlamlı bulunmuştur (χ2= 17326.041; p<0.01).

Güvenirlik: 

Okul müdürü geri bildirim ölçeğinin tamamı için hesaplanan alfa güvenirlik katsayısı .99, iki yarı test güvenirlik katsayısı ise .98’dir. Her iki alt boyut için elde edilen hem Cronbach’s Alfa hem de iki yarı test güvenirlik katsayılarının .90’ın üzerinde olduğu görülmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi