TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Okul İklimi Ölçeği Lise Formu

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000084033/5000078140


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 309 Eğitim Sosyolojisi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Bugay, A., Aşkar, P., Tuna, M. E., Örücü, M. Ç. ve Çok, F. (2015). Okul iklimi ölçeği lise formunun Türkçe psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 14(1), 311-322.


Geliştiren/Uyarlayan: Aslı Bugay, Figen Çok, Mana Ece Tuna, Müge ÇELİK ÖRÜCÜ, Petek Aşkar


Yıl: 2015


Kaynak Adı: Okul İklimi Ölçeği Lise Formu'nun Türkçe Psikometrik Özellikleri


Dergi: İlköğretim Online


Cilt: 14


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 311-322


Sorumlu Yazar: Aslı Bugay


İletişim: asli.bugay@tedu.edu.tr


Alt Boyutlar: Anne Baba Katılımı, Düzen ve Disiplin, kaynak kullanımı, Öğrenci-Öğretmen İlişkisi, Öğrenciler Arası İlişkilere, Okul Binası


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Toplamda 6 alt boyut ve 42 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir: Lise Öğrencisi


Derecelendirme: 5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum-5 kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte Madde 1, 3, 7, 14, 18, 20, 25, 31, 32, 34, 35, 39, 40, ve 41 okul iklimine ilişkin olumsuz ifadeler içerdiği için ters puanlandırılır. Maddenin alabileceği en yüksek ortalama puan 5.0’dır. En düşük ise 1.0’dır. Örneğin eğer öğrenci-öğretmen ilişkisi ortalama 4.5 civarındaysa, bu durum öğrencilerin öğrenci-öğretmen arasında olan güven, saygı ve önem düzeylerinin yüksek olduğunu gösterir.


Çeviri Süreci:

Ölçeği geliştiren yazarlardan Türkçe çevirisi için gerekli izinler yazılı olarak alındıktan sonra ölçeğin çevirisine başlanmıştır. Ölçeğin çeviri çalışması kapsamında önce ölçek orijinal dilden hedef kitlenin diline Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanları tarafından çevrilmiştir. Böylece her maddeye ait 3 farklı çeviri oluşturulmuştur. Daha sonra eğitim alanında öğretim üyesi olan iki farklı uzman her madde için oluşturulan 3 farklı çeviri arasından her madde için en uygun olan çeviriyi seçmişler, gerektiğinde kendileri bazı değişikliklerde bulunmuşlardır. Sonra ölçeğin taslak olarak oluşturulan çevirisi, İngilizce alanında bir uzman tarafından tekrar orijinal dile geri çevrilmiştir. Eğitim alanındaki
uzmanlardan biri tarafından orijinal ölçek ve Türkçeden yapılan çeviri arasındaki tutarlılık kontrol edilmiştir. Ölçeğin anlaşılırlığını test etmek amacıyla Okul 4’ün 9. Sınıfından 17 öğrenciyle odak grup çalışması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında öğrencilere maddeler tek tek okutularak ve "Bu soru sizce ne anlama geliyor", "Açıklamalar sizce ne anlama geliyor" gibi sorular sorularak her bir ifadenin ne kadar anlaşıldığına bakılmıştır. Öğrenciler kendileri için açık olmayan maddelerle ilgili önerilerini ölçek üzerine not almışlardır. Daha sonra odak grup çalışması sonucunda ortaya çıkan öneriler değerlendirilerek ölçek maddeleri üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve ölçeğe son hali verilmiştir.


Geçerlik:

Önerilen model test edilmiş ve bulgular [χ²(137) = 353.912, p = .00; χ²/df-ratio = 2.583; GFI = .936, CFI = .947, RMSEA = .054, ve SRMR = .046] çok iyi düzeyde olduğunu göstermiştir.


Güvenirlik:

Ölçeğin iç tutarlığı için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış ve 42 maddelik ölçeğin iç tutarlık katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt faktörlerine ilişkin iç tutarlık katsayıları ise, Kaynak Kullanımı için .67; Düzen ve Disiplin için .68; Annebaba Katılımı için .70; Okul Binası için .73; Öğrenciler Arası İlişkiler için .88; Öğrenci-Öğretmen İlişkisi için .89 olarak bulunmuştur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi