Öğretmen Adaylarına Yönelik İletişim Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akkuzu, N. ve Akkaya, N. (2014). Öğretmen Adayları İçin İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirilme ve geçerlik-güvenirlik çalışması: Alternatif bir model önerisi. Turkish Studies, 9 (8), 111-132.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7212
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Nalan Akkuzu
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Geçerlik ve güvenirlik sonucu elde edilen madde sayısı 36'dır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert ( 5= Tamamen Katılıyorum 4= Katılıyorum 3= Kısmen katılıyorum 2= Katılmıyorum. 1= Hiç katılmıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten en düşük 36 en yüksek 180 puan alınmaktadır. Ölçekte ters yargılı maddeler de yer almaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Öğretmen adaylarının iletişim becerilerine çeşitli boyutlar kapsamında değerlendiren güncel bir ölçektir. Hem tüm iletişim becerileri puanı hem de boyutlar ayrı ayrı değerlendirilebilir.

Geçerlik: 

Ölçme aracının kapsam geçerliği, görünüş geçerliği ve yapı geçerliğine bakılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi yapılarak her bir maddenin faktörle olan ilişkisini ortaya koyan faktör yükleri tek tek hesaplanmış ve maddelerin faktör yükleri yüksek çıkmıştır. Bunun yanında yapı geçerliğini sağlamada ayrıca Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin her bir boyutunun(faktörünün) Cronbach alfa katsayısı kabul edilebilir düzey olan 0.70'den büyük; ölçeğin tümüne ait güvenirlik katsayısı ise 0,89'dur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi