Milwaukee Psikoterapi Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya, K , Yavuz-Güler, Ç . (2020).Milwaukee Psikoterapi Beklentileri Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 15 (21) , 257-281

DOI: 
https://doi.org/10.26466/opus.595768
Sorumlu Yazar: 
Kerem Çetinkaya
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

12. Terapiden sonra çok daha iyimser olacağım.
13. Terapi ile alakalı endişelerim olduğunda bunu terapistime söyleyeceğimi düşünüyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
10'lu likert tip(0= hiç değil - 10=çok fazla)
Ölçeğin Puanlaması: 

ölçekten alınabilecek puan 0 ile 130 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Süreç Beklentileri Puanı 1-2-3-4-5-6-7-8 ve13. maddelerden alınan puanların toplanmasıyla, Sonuç Beklentileri Puanı, 9-10-11 ve 12. maddelerden alınan puanların toplanmasıyla oluşmaktadır. Alınan puanın yükseliği kişinin psikoterapiye yönelik beklentisinin yüksekliğine işaret etmektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçme aracının geliştiricisine ulaşılarak, ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışmasını yapabilmek için izin alınmıştır. Uyarlama çalışması için izin alındıktan sonra, ölçeğin Türkçe formunu hazırlamak için, orijinal ölçeğin Türkçe ’ye çevirisi yapılmıştır.
Çeviri sürecinde için Sousa ve Rojjanasrirat’ın (2010) öngördüğü adımlar izlenmiştir.
1. Adım: Orjinal ölçeğin Türkçeye çevirilmesi ( tek yönlü çeviri).
2. Adım: Ölçeğin çevrilmiş hali ile özgün halinin karşılaştırılması.
3. Adım: İlk çevrilmiş halinin orjinal dile tekrardan çevrilmesi (geri çeviri).
4. Adım: Ölçeğin geriye çevrilmiş hali ile özgün halinin karşılaştırılması.
5. Adım: Ölçeğin Türkçeye çevirilen son halinin pilot uygulama çalışmasının yapılması neticesinde ölçeğin son halinin verilmesi.

Geçerlik: 

süreç beklentileri boyutunda standardize edilmiş faktör yüklerinin .48 ile .74 arasında, sonuç beklentileri boyutunda da standardize edilmiş faktör yüklerinin .74 ile .87 arasında değiştiği ve tüm faktör yüklerinin anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Milwaukee Psikoterapi Beklentileri Ölçeği’nin hem süreç beklentisi (α = .84) hem de sonuç beklentisi (α = .88) boyutlarının Cronbach alfa katsayılarının kabul edilebilir düzeyde olduğu, test tekrar test güvenirlik katsayısı açısından da her iki boyutunda yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu ifade edilebilir (Süreç alt boyutu, .82 ve Sonuç alt boyutu .76).

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Milwaukee Psychotherapy Expectations Questionnaire
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Norberg, M. M., Wetterneck, C. T., Sass, D. A. ve Kanter, J. W. (2011). Development and psychometric evaluation of the Milwaukee Psychotherapy Expectations Questionnaire. Journal of Clinical Psychology, 67(6),
574-590.

DOI: 
doi:10.1002/jclp.20781
Orijinal Form Geçerlik: 

MPBÖ’ nün tahmini geçerliliğini değerlendirmek için örneklemi bir üniversitenin klinik psikoloji eğitim merkezinde hizmet alan 78 danışan seçilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi, MPBÖ' nün öğrencilerin yerine bir klinik örnek kullanarak faktör yapısını incelemek ve ayrıca MPBÖ'nün bir tedavi seansına katılımı öngörmede kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için kullanılmıştır. Sonuç olarak önceki çalışmalara benzer model uyum verilerine ulaşılmıştır. (χ2/df = 2.17, RMSEA = .12, CFI = .94, TLI = .93, p < .001)

Orijinal Form Güvenirlik: 

Alfa katsayılarının analizi 0.86'dan 0.91'e kadar olan katsayılı á ile iyi iç tutarlılık göstermiştir. Bir haftalık test-tekrar test güvenilirliği tedavi beklentileri için r = 0.83 olan korelasyon katsayıları ve sonuç beklentileri için r = 0.76 bulunmuştur

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi