TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 270 Tedavi, Rehabilitasyon ve Terapötik Süreçler

82 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

7-12 Yaş Arası Kanserli Çocuklarda Hafıza Belirti Değerlendirme Ölçeği

Şenol, Ş. & Efe, E. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the memorial symptom assessment scale in children aged 7–12 with cancer. Turkish Journal of Health Science and Life, 5 (3), 222-229. https://doi.org/10.56150/tjhsl.1074721

Aile Güçlendirme Ölçeği

Durmaz, H., Yıldız, E. (2021). Validity and reliability of the turkish version of the family empowerment scale for caregivers of adults with mental health ıssues (fes-amt). Middle Black Sea Journal of Health Science, 7(3), 348-357. DOI: 10.19127/mbsjohs.959567

Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (AHİÖ)

Aydın, E. (2016). Vaka yönetiminin şizofreni hastalarının klinik belirtileri, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerine etkisi (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi). Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İstanbul.

Alzheimer Hastalığıyla İlişkili Yaşam Kalitesi (AHİYK) Ölçeği

Bozdemir, M., Karşıdağ, S., Şahin, Ş. & Çınar, N. (2020). Alzheimer Hastalığıyla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği (AHİYK)’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik güvenilirlik çalışması. Journal of Contemporary Medicine, 10(4), 1-6. http://dx.doi.org/ 10.16899/jcm.739551

Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımına İlişkin Algılanan Yetkinlik Ölçeği

Şimşek, P., Özmen, G. Ç., Kemer, A. S., Aydin, R., Bulut, E., & Çilingir, D. (2023). Development and psychometric testing of Perceived Preoperative Nursing Care Competence Scale for nursing students (PPreCC-NS). Nurse Education Today, 1-9.

Antipsikotik Tedavisi Altındaki Hastalar İçin Öznel İyilik Hali Ölçeği

Pazvantoglu, O., Simsek, O.F., Aydemir, O., Sarisoy, G., Korkmaz, I.Z., Mor, S., Boke, O. ve Ucok, A.(2012). Antipsikotik Tedavisi Altındaki Hastalar İçin Öznel İyilik Hali Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 22(3), 235-243.

Antipsikotik Tedavisi Altındaki Hastalar İçin Öznel İyilik Hali Ölçeği

Pazvantoglu, O., Simsek, O. F., Aydemir, O., Sarisoy, G., Korkmaz, I. Z., Mor, S., & Ucok, A. (2012). Reliability and validity of Subjective Well-being Under Neuroleptics Scale-Short Form-Turkish version. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(3), 235-243. doi: 10.5455/bcp.20120731082335

Astım Kontrol Algısı Ölçeği

Koçak, Z., & Gönderen-Çakmak, H. S. (2023). Turkish validity and reliability study for the Perceived Control of Asthma Questionnaire. Journal of Asthma, 60(4), 835-842. https://doi.org/10.1080/02770903.2023.2185156

Astımlı Çocuklar İçin Aile Yönetimi Ölçeği

Özmen, T. (2021) Astımlı Çocuklar İçin Aile Yönetimi Ölçeğinin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması (Tez No. 683076) [Yüksek Lisans Tezi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği

Şimşek, M., Öncü, F. ve Kabil, M. (2020). Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (12), 268-280. Doi: 10.18863/pgy.800752

Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği

Soygüt, G., Uluç, S. ve Tüzün, Z. (2008). Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliğine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2), 177-186.

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği Kısa Formu (ÇÖYÖ-KF)

Kaya, S. (2014). Çocukluk dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği kısa formunun Türkçe'ye uyarlanması (Yüksek lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği

Özer, Ö., Altınok, A., Yöntem, M. K. ve Bayoğlu, F. (2017). Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(1), 13-30. doi:10.18863/pgy.281048

Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği

Özer, Ö., Altınok, A., Yöntem, M. K. ve Bayoğlu, F. (2017). Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches İn Psychiatry, 9(1), 13-30.

Değerlere Bağlı Yaşam Ölçeği

Işık, H. R. & Bilge, . Y. (2023) Engaged Living Scale: The Study of Validity and Reliability and Adaptation to Turkish Culture. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (2), 145-155. https://doi.org/10.5455/JCBPR.112588

Demans Riskini Azaltmak İçin Davranış Değiştirme Motivasyonu Ölçeği

Akyol, M. A., Küçükgüçlü, Ö., Akpınar-Söylemez, B., Özkaya-Sağlam, B., & Oliveira, D. (2022). Translation and psychometric evaluation of the Turkish version of the Motivation to Change Lifestyle for Dementia Risk Reduction Scale (T-MOCHAD-10). The European Journal of Psychiatry, 36(4), 252-259.    

Duygu Termometresi Ölçeği

Bahcivan, O. & Eyrenci, A. (2018). The adaptation of Emotion Thermometer (ET) for Turkish speaking population. In the 20th World Congress of Psycho-Oncology abstract book, 27 (pp. 215-216). Hong Kong: Wiley.

Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği

Tutar-Güven, Ş. ve İşler, A. (2015). Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 52: 47-53. doi: 10.5152/npa.2015.7399

Evde Bakım Hemşireliği Kalite Ölçeği

Cingil, D., Göger, S., Şener, Ş. (2023). Evde Bakım Hemşireliği Kalite Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 10 (1), 52-59. Doi: 10.31125/hunhemsire.1273035

Fiziksel Aktiviteye Dâhil Olan Meme Kanserli Kadınlara Bakım Verenlerin Hastalarında Gözlediği Değişim Ölçeği

Ardahan, F. ve Uludağ, H. (2015). Meme kanserli kadınlara bakım hizmeti veren hasta yakınlarının hastalarında ve kendilerinde gözledikleri değişimi belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeklerinin güvenirlilik geçerlilik çalışması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, (5)1, 89-100. http://dx.doi.org/10.13114/MJH.2015111370

Fiziksel Aktiviteye Dâhil Olan Meme Kanserli Kadınlara Bakım Verenlerin Kendilerinde Gözlediği Değişim Ölçeği

Ardahan, F. ve Uludağ, H. (2015). Meme Kanserli Kadınlara Bakım Hizmeti Veren Hasta Yakınlarının Hastalarında ve Kendilerinde Gözledikleri Değişimi belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeklerin güvenirlilik geçerlilik çalışması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, (5)1, 89-100. http://dx.doi.org/10.13114/MJH.2015111370

Gebelikte Yaşanan Uyku Sorunlarini Belirleme Ölçeği Ve Gebelikte Yaşanan Uyku Sorunlari İle Başa Çikma Yöntemlerini Belirleme Ölçeği

Gokdemir, F., Yilmaz, T. (2023). Development and psychometric properties of the Sleep Problems And Coping With Sleep Problem Scales for pregnant women. Journal of Advanced Nursing, 1-15. Doi: 10.1111/jan.15592.

Genel Tutumlar ve İnanışlar Ölçeği-Kısa Formu

Artıran, M . (2019). Genel Tutumlar ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye uyarlama: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (3) , 842-858 . DOI: 10.17679/inuefd.516350

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi