TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 270 Tedavi, Rehabilitasyon ve Terapötik Süreçler

58 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (AHİÖ)

Aydın, E. (2016). Vaka yönetiminin şizofreni hastalarının klinik belirtileri, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerine etkisi (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi). Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İstanbul.

Alzheimer Hastalığıyla İlişkili Yaşam Kalitesi (AHİYK) Ölçeği

Bozdemir, M., Karşıdağ, S., Şahin, Ş. & Çınar, N. (2020). Alzheimer Hastalığıyla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği (AHİYK)’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik güvenilirlik çalışması. Journal of Contemporary Medicine, 10(4), 1-6. http://dx.doi.org/ 10.16899/jcm.739551

Antipsikotik Tedavisi Altındaki Hastalar İçin Öznel İyilik Hali Ölçeği

Pazvantoglu, O., Simsek, O.F., Aydemir, O., Sarisoy, G., Korkmaz, I.Z., Mor, S., Boke, O. ve Ucok, A.(2012). Antipsikotik Tedavisi Altındaki Hastalar İçin Öznel İyilik Hali Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 22(3), 235-243.

Antipsikotik Tedavisi Altındaki Hastalar İçin Öznel İyilik Hali Ölçeği

Pazvantoglu, O., Simsek, O. F., Aydemir, O., Sarisoy, G., Korkmaz, I. Z., Mor, S., & Ucok, A. (2012). Reliability and validity of Subjective Well-being Under Neuroleptics Scale-Short Form-Turkish version. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(3), 235-243. doi: 10.5455/bcp.20120731082335

Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği

Şimşek, M., Öncü, F. ve Kabil, M. (2020). Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (12), 268-280. Doi: 10.18863/pgy.800752

Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği

Soygüt, G., Uluç, S. ve Tüzün, Z. (2008). Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliğine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2), 177-186.

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği Kısa Formu (ÇÖYÖ-KF)

Kaya, S. (2014). Çocukluk dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği kısa formunun Türkçe'ye uyarlanması (Yüksek lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği

Özer, Ö., Altınok, A., Yöntem, M. K. ve Bayoğlu, F. (2017). Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(1), 13-30. doi:10.18863/pgy.281048

Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği

Özer, Ö., Altınok, A., Yöntem, M. K. ve Bayoğlu, F. (2017). Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches İn Psychiatry, 9(1), 13-30.

Demans Riskini Azaltmak İçin Davranış Değiştirme Motivasyonu Ölçeği

Akyol, M. A., Küçükgüçlü, Ö., Akpınar-Söylemez, B., Özkaya-Sağlam, B., & Oliveira, D. (2022). Translation and psychometric evaluation of the Turkish version of the Motivation to Change Lifestyle for Dementia Risk Reduction Scale (T-MOCHAD-10). The European Journal of Psychiatry, 36(4), 252-259.    

Duygu Termometresi Ölçeği

Bahcivan, O. & Eyrenci, A. (2018). The adaptation of Emotion Thermometer (ET) for Turkish speaking population. In the 20th World Congress of Psycho-Oncology abstract book, 27 (pp. 215-216). Hong Kong: Wiley.

Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği

Tutar-Güven, Ş. ve İşler, A. (2015). Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 52: 47-53. doi: 10.5152/npa.2015.7399

Fiziksel Aktiviteye Dâhil Olan Meme Kanserli Kadınlara Bakım Verenlerin Hastalarında Gözlediği Değişim Ölçeği

Ardahan, F. ve Uludağ, H. (2015). Meme kanserli kadınlara bakım hizmeti veren hasta yakınlarının hastalarında ve kendilerinde gözledikleri değişimi belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeklerinin güvenirlilik geçerlilik çalışması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, (5)1, 89-100. http://dx.doi.org/10.13114/MJH.2015111370

Fiziksel Aktiviteye Dâhil Olan Meme Kanserli Kadınlara Bakım Verenlerin Kendilerinde Gözlediği Değişim Ölçeği

Ardahan, F. ve Uludağ, H. (2015). Meme Kanserli Kadınlara Bakım Hizmeti Veren Hasta Yakınlarının Hastalarında ve Kendilerinde Gözledikleri Değişimi belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeklerin güvenirlilik geçerlilik çalışması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, (5)1, 89-100. http://dx.doi.org/10.13114/MJH.2015111370

Gebelikte Yaşanan Uyku Sorunlarini Belirleme Ölçeği Ve Gebelikte Yaşanan Uyku Sorunlari İle Başa Çikma Yöntemlerini Belirleme Ölçeği

Gokdemir, F., Yilmaz, T. (2023). Development and psychometric properties of the Sleep Problems And Coping With Sleep Problem Scales for pregnant women. Journal of Advanced Nursing, 1-15. Doi: 10.1111/jan.15592.

Genel Tutumlar ve İnanışlar Ölçeği-Kısa Formu

Artıran, M . (2019). Genel Tutumlar ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye uyarlama: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (3) , 842-858 . DOI: 10.17679/inuefd.516350

Global İşleyiş Değerlendirmesi Ölçeği

Grootenboer, E. M., Giltay, E. J., van der Lem, R., van Veen, T., van der Wee, N. J., & Zitman, F. G. (2012). Reliability and validity of the Global Assessment of Functioning Scale in clinical outpatients with depressive disorders. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 18(2), 502-507.

Hastalık Algısı Ölçeği

Kocaman, N., Özkan, M.,Özkan, S. ve Armay, Z. (2007). Hastalık Algısı Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(4), 271-280.

Hastalık Davranışını Değerlendirme Ölçeği (HaDDÖ)

Güleç, H. (2012). Hastalık Davranışını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenirliği: Bir ön çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25140-146. doi: 10.5350/DAJPN2012250206

Hastalık Yönetimi ve İyileşme Ölçeği-Hasta Formu

Polat, S., Kutlu, Y., & Gültekin, B.K. (2020). Psychometric properties of the Turkish version of Illness Management and Recovery Scale-Patient Form. Perspectives in Psychiatric Care, 1–8. https://doi.org/10.1111/ppc.12559.

İmmunsupresif Tedaviye Uyum Ölçeği (ITAS)

Bayhan, B. (2014). Organ nakli hastalarında immunsupresif tedaviye uyum ölçeği'nin Türkiye'de geçerlik güvenirliği (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

İnkontinans Kısa Testi

Canser Kara, K. (2014). İnkontinans kısa testinin Türkçe versiyonu: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

İntihar Girişiminde Bulunan Olgulara Yönelik Acil Sağlık Çalışanlarının Tutumları Ölçeği

Er, H. G., Şimşek, Z. ve Aker, A. T. (2013). İntihar Girişiminde Bulunan Olgulara Yönelik Acil Sağlık Çalışanlarının Tutumları Ölçeği’nin (İGYTÖ) geliştirilmesi; geçerlik ve güvenilirlik. Turk Psikiyatri Dergisi, 24(4), 260-265.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi