Metaverse Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Süleymanoğulları, M., Özdemir, A., Bayraktar, G., & Vural, M. (2022). Metaverse Ölçeği Geliştirme Çalışması. Anatolia Sport Research, 3(1), 47-58.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.29228/anatoliasr.25
Sorumlu Yazar: 
Mesut Süleymanoğulları
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1 Metaverse, bir yatırım aracıdır.
2 Metaverse, internetin geleceğidir.
3 Metaverse, hayatımızı kolaylaştıracak yenilikleri barındırır.
4 Metaverse, güvenilir bir alt yapıya sahiptir.
5 Metaverse, gelişen teknolojinin en önemli ürünüdür.
6 Metaverse, yaşam standartlarımızı ve rutinlerimizi değiştirecektir.
7 Metaverse, aracılılığı ile sanal bir yaşam ortamı inşa edilmektedir.
8 Metaverse, sayesinde fiziksel dünyadan sanal dünyaya geçiş hızlanacaktır.
9 Metaversede, kendi avatarımı tasarlayarak metaverse dünyasında yer alırım.
10 Metaverse, pazarlama stratejisinin bir ürünüdür.
11 Metaverse, ortamında sanal alışveriş yaparım.
12 Metaverse, dünyasında düzenlenecek etkinliklere (konser, sportif faaliyet, gezi, toplantı eğitim vb.) katılırım.
13 Metaverse, kişilerin sanal iletişim ve etkileşim düzeylerini etkileyecektir.
14 Metaverse, aile bağlarını olumsuz yönde etkileyecektir.
15 Metaverse sağlığımı (uyku, beslenme, hareketli yaşam, depresyon vb.) olumsuz yönde etkileyecektir.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1=Katılmıyorum- 5=Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 15 iken en yüksek puan 75'tir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten elde edilen puanlar arttıkça metaverse kavramına ilişkin bilgi, tutum ve farkındalık düzeyi de artmaktadır.

Geçerlik: 

AFA sonucunda bu dört faktörün açıklanan varyansın %55,17’lik kısmını karşıladığı görülmüştür. DFA sonucunda ise uyum iyiliği indekslerinin (CMIN/df, RMSEA, GFI, CFI ve SRMR) olması gereken değerler arasında çıktığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

15 maddelik nihai ölçeğin tamamı için iç tutarlık göstergesi olan Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı .813 olarak tespit edilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi