TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kuşak Hakları Bağlamında İnsan Hakları Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Durul, F., Er, K. ve Solmaz, U. (2022). Kuşak Hakları Bağlamında İnsan Hakları Ölçeği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 753-768. doi: 10.18069/firatsbed.1012433


Geliştiren/Uyarlayan
Ferzan Durul, Kemal ER, Umut SOLMAZ


Yıl
2022


Kaynak Adı
KUŞAK HAKLARI BAĞLAMINDA İNSAN HAKLARI ÖLÇEĞİ


Dergi
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


Cilt
32


Sayı
2


Sayfa Aralığı
753-768


Link:
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2037201


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.18069/firatsbed.1012433


Sorumlu Yazar
Umut Solmaz


İletişim
umut.solmaz@ibu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Algı, İnsan Hakları, Tutum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ülkemde çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusundaki farkındalık yüksektir.
Ülkemde yaşanılır bir çevre için devlet gerekli önlemleri almaktadır.
Ülkemde yaşanabilir bir çevrenin devamlılığının sağlanması konusunda insanlar kendini güvende
hissetmektedir.
Ülkemde herkes yerel, bölgesel, ulusal olarak şiddet eylemlerine karşı korunmaktadır.
Ülkemde herkes, uluslararası alanda şiddet eylemlerine (terör eylemleri, dış ülkelerden gelebilecek saldırılar vb.) karşı korunmaktadır.
Toplam 40 madde bulunmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
18 Yaş Üstü Yetişkinler


Derecelendirme
5'li Likert (Hiç Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum).


Ölçek Puanlaması

Ölçeğin puanlamasında toplam puan usulü kullanılmaktadır. Puan arttıkça insan haklarının kullanılma algısı da artmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin puanlamasında toplam puan usulü kullanılmaktadır. Puan arttıkça insan haklarının kullanılma algısı da artmaktadır.


Geçerlik

Ölçek geçerli bir ölçme aracıdır.


Güvenirlik

Ölçeklerin güvenirliliğini belirlemede en çok kullanılan yöntemlerden birisi de iç tutarlılık güvenirliğini
ölçen Cronbach Alpha değeridir. İç tutarlılık güvenirliliğini ölçmek için kullanılan Cronbach Alpha değeri
0,60 ve üzeri olmalıdır (Gürbüz ve Şahin, 2016: 325). Çalışmada iç tutarlılık güvenirliliğini ölçmek için
IBM SPSS 25 programı kullanılmış, Cronbach Alpha değeri 0,97 bulunmuştur. Bu veriye göre ölçek
maddeleri çok iyi derecede güvenilir durumdadır ve madde-toplam istatistik (item-total statictics)
tablosundaki madde silindiğindeki durumu gösteren sütunda daha iyi bir sonuç elde edilememektedir. Yani
Cronbach Alpha değeri çok yüksek olduğundan silindiğinde ölçeği daha güvenilir yapacak bir madde
yoktur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi