Kısaltılmış Genel Tutum ve İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Urfa, O. ve Urfa, D. T. (2019). Kısaltılmış Genel Tutum ve İnanç Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(12), 53-61.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Osman Urfa
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Kendini değersizleştirme (4 madde),
Başkalarını değersizleştirme (3 madde),
Başarı ihtiyacı (4 madde),
Onaylanma ihtiyacı (3 madde),
Rahatlık ihtiyacı (4 madde),
Adalet talebi (4 madde)
Akılcılık (4 madde)

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Alt boyutlardan elde edilen puanların o alt boyutta yer alan madde sayısına bölünmesi ile o alt boyuta ait puan hesaplanır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Alt boyutlardan alınan yüksek puan o alt boyuta ait özelliğinde yüksek olduğu anlamına gelir.

Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı incelenmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
SHORTENED GENERAL ATTITUDE AND BELIEF SCALE
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Lindner, H., Kirkby, R., Wertheim, E. ve Birch, P. (1999). A brief assessment of irrational thinking: The shortened general attitude and belief scale. Cognitive Therapy and Research, 23(6), 651-663.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Test-tekrar-test güvenirliği ile incelenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi