TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kas Görünüm Memnuniyeti Ölçeği (KGMÖ)

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Selvi, K. & Bozo, Ö. (2019). The dark side of bodybuilding: The role of bodybuilding activities in compensation of frustrated basic psychological needs. Motivation and Emotion, 1-19. doi: 10.1007/s11031-019-09805-6


Geliştiren/Uyarlayan
Kerim Selvi, Özlem Bozo


Yıl
2019


Kaynak Adı
The dark side of bodybuilding: The role of bodybuilding activities in compensation of frustrated basic psychological needs.


Dergi
Motivation and Emotion


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.1007/s11031-019-09805-6


Sorumlu Yazar
Kerim Selvi


İletişim
selvikerim@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Kas Dismorfik Bozukluğun Semptomları, Kas Dismorfik Bozukluk, Kaslılığa İlişkin Memnuniyetsizlik


Alt Boyutlar
Fiziksel İncinme, Kaslara İlişkin Memnuniyetsizlik, Kasları İnceleme, Takviye Kullanımı, Vücut Geliştirme Bağımlılığı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

7. Sık sık, ağırlık egzersizi yapmaya bağımlı olduğumu hissederim.
11. Genellikle aynada kaslarıma bakmak için çok zaman harcarım.
10. Kaslarım veya eklemlerim önceki antrenmandan dolayı ağrısa bile genellikle antrenman yapmaya devam ederim.
5. Kas geliştirici takviyelere sık sık para harcarım.
1. Aynada kaslarıma baktığımda genellikle kaslarımın mevcut boyutundan memnuniyet duyarım.


Kimlere Uygulanabilir
Vücut geliştirme faaliyetleri içerisinde yer alan bireylere


Derecelendirme
5'li Likert tip (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekte 1., 4. ve 14. maddeler ters kodlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten ve alt faktörlerinden alınan yüksek skorla, yüksek düzey kas dismorfik bozukluğunu işaret etmektedir.


Çeviri Süreci

1. Ölçeği geliştiren yazarlardan uyarlama çalışmasının yapılabilmesi için izin alınmıştır.
2. Ölçek maddeleri psikoloji alanında doktora yapan 3 öğrenci tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir.,
3. Tercüme edilen maddeler ve orijinal maddeler anlamsal bağlamda birbirleri ile karşılaştırılmış, orijinal maddelere en yakın maddeler seçilmiş veya oluşturulmuştur.
4. Maddeler, iki dilli bir kişi tarafından İngilizce'ye geri çevrilmiştir.
5. Geri çevrilen maddeler, orijinal maddeler karşılaştırmış ve son hallerine karar verilmiştir.


Geçerlik

Birleşen geçerlik: Mevcut faktörler ile kaslı bedenin içselleştirilmesi değişkeni arasında beklenen düzeyde anlamlı ilgileşimler gözlenmiştir.

Ayırt edici geçerlik: Alt faktörler ile ince/düşük yağlı vücudun içselleştirilmesi değişkeni arasında nispeten zayıf ya da anlamsız ilgileşimler gözlenmiştir.


Güvenirlik

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı tüm ölçek için .83, vücut geliştirme bağımlılığı faktörü için .72, kasları inceleme faktörü için .73, takviye kullanımı faktörü için .68, fiziksel incinme faktörü için .63 ve kaslara ilişkin memnuniyetsizlik faktörü için .73 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Muscle Appearance Satisfaction Scale (MASS)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Mayville, S. B., Williamson, D. A., White, M. A., Netemeyer, R. G., & Drab, D. L. (2002). Development of the Muscle Appearance Satisfaction Scale: a self-report measure for the assessment of muscle dysmorphia symptoms. Assessment, 9(4), 351–360. https ://doi.org/10.1177/1073191102238156.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Danae L. Drab, Donald A. Williamson, Marney A. White, Richard G. Netemeyer


Orijinal Ölçek Yıl
2002


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Development of the Muscle Appearance Satisfaction Scale: a self-report measure for the assessment of muscle dysmorphia symptoms.


Orijinal Ölçek Link:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1073191102238156


Orijinal Ölçek DOI
10.1177/1073191102238156


Orijinal Ölçek Dergi
Assessment


Orijinal Ölçek Cilt
9


Orijinal Ölçek Sayı
4


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
351-360


Orijinal Ölçek Geçerlik

Orijinal çalışmada, bu ölçeğe ait alt faktörlerin, kuramsal olarak ilişkili beden dismorfik belirtiler, sosyal fizik kaygısı ve vücut geliştirme bağımlılığı gibi değişkenlerle anlamlı ilgileşimlere sahip olduğu gözlenmiştir.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

Orijinal çalışmada Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, vücut geliştirme bağımlılığı faktörü için .78, kasları inceleme faktörü için .79, fiziksel incinme faktörü için .77, takviye kullanımı faktörü için .74 ve kaslara ilişkin memnuniyetsizlik faktörü için .75 olarak tespit edilmiştir. İlaveten test-tekrar test güvenirlik değeri .70'in üzerinde bulunmuştur.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi