İşyerinde Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Er, K., Solmaz, U. ve Yıldız, E. (2020). İşyerinde Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(44), 1105-1132. https://doi.org/10.31795/baunsobed.748656

DOI: 
https://doi.org/10.31795/baunsobed.748656
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Umut SOLMAZ
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 21 maddeden oluşmaktadır. Sosyal medyayı sürekli kontrol etme ihtiyacı duyuyorum, Sosyal medyanın düşüncelerimi tükettiğini hissediyorum vb. sorular yer almaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert(1=Hiç Katılmıyorum-5: Tamamen Katılıyorum.)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçek değerlendirilirken yapılan faktör analizleri ardından ortalama ile alt boyutları hesaplanabilir.

Çeviri Süreci: 

Türkçe’ye
çevrilirken önce İngilizceden Türkçe’ye ve sonrasında test amaçlı olmak
üzere tekrar Türkçe’den İngilizce’ye olmak üzere, iki aşamalı çeviri yapılmıştır.
Çeviri işlemleriyle ilgili İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinde görev
yapan ileri düzey İngilizce seviyesine sahip bir Doç. Dr., bir Dr. Öğr. Üyesi
ve üç araştırma görevlisinden çevirinin kontrolü amacıyla destek alınmıştır.
Çeviride ölçeğin İngilizce metnindeki anlamın değiştirilmemesine özen gösterilmiştir.

Geçerlik: 

Faktör yüklerinin dağılımı Türkçeye uyarlanan ölçekle karşılaştırıldığında ise,
genel olarak benzerlik bulunmaktadır. Ancak, kullanılan ölçekte “5” faktör bulunmasına
karşın uyarlanan ölçekte “6” faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bir
diğer farklılıkta kullanılan ölçekte 22 madde olduğu halde, uyarlanan ölçekte
6. boyutla ilgili olan Cronbach Alpha değerinin 0.60 üstü çıkması için Cronbach’s
alpha if item deleted sonucuna göre silinmesi gerektiğinden, ayrıca DFA
analizleri yol katsayılarında da 22. (Anketteki 2. Soru) maddede problem görüldüğünden
çıkarılmıştır. Dolayısıyla tüm analizler 21 maddelik ölçeğe uygun
olarak tekrarlanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için, KFA gerçekleştirilmiştir. KFA’yı gerçekleştirmek
için ise öncelikle, örneklem hacminin yeterliliğiyle ilgili olan,
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sayısal değerinin 0.60’dan yüksek olması gerekmektedir
(Gürbüz ve Şahin, 2016: 311). Buradaki çalışmada tablo
5’ de de görüldüğü gibi, KMO değeri “0.82” çıkmıştır. Bu değer örneklem
büyüklüğünün oldukça yeterli olduğunu göstermektedir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Social Media Use in the Workplace: A Study of Dual Effects
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Carlson, J. R., Zivnuska, S., Harris, R. B., Harris, K. J., ve Carlson, D. S.
(2016). Social Media Use in the Workplace: A Study of Dual Effects.
Journal of Organizational and User Computing, 28(1), 15-31. https://
doi.org/10.4018/JOEUC.2016010102, 12 Ekim 2019 tarihinde http://
services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/
JOEUC.2016010102, adresinden erişildi.

DOI: 
10.4018/JOEUC.2016010102
Orijinal Form Geçerlik: 

Araştırmacılar, ölçeğe ilişkin geçerliliği tablo olarak aktarmıştır.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Araştırmacılar, ölçeğe ilişkin güvenirliği tablo olarak aktarmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi