İşitme Engeli Ölçeği - Yaşlı (Uzun form ve Kısa form)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Aksoy, S., Aslan, F., Köse, A., & Alpar, R. (2019). İşitme Engeli Ölçeği-Yaşlı geçerlik ve güvenirlik: Türk popülasyonunda
tarama ve uzun formlarının kullanımı. KBB-Forum: Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 18(4), 310-319.

DOI: 
-
Sorumlu Yazar: 
Songül Aksoy
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Uzum form toplam 25 maddeden oluşmaktadır. Kısa form 10 maddeden oluşmaktadır.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 

4 = Evet, 2= Bazen 0 = Hayır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin toplam puanına göre yaşlı bireylerin işitme kaybına bağlı olarak hissettikleri engellenmişlik derecelendirilmektedir. Bunun dışında alt boyutların değerlendirilmesi ile işitme kaybına bağlı sosyal yaşamda ya da duygusal olarak kendi bireysel görüş açılarına göre etkilenim alanları belirlenebilir.

Geçerlik: 

Her iki formun yapı geçerliğinin incelenmesi amacıyla hem Pearson korelasyon katsayıları hem polikorik korelasyon katsayıları kullanılarak faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizlere göre ölçek formlarının tek boyutlu olduğu belirlenmiştir. Yapı geçerliği ile ilgili olarak ayrıca yordama geçerliği de yapılmış ve işitme kaybı derecesi arttıkça ölçekten
alınan toplam puanın arttığı belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin
uzun formunun güvenilirliği; Guttman yarıya bölme katsayısı 0,94; Cornbach alfa katsayısı 0,95 olarak elde edilmiştir. Tarama ve uzun form arasındaki toplam puanlar arasında yüksek ilişki belirlenmiştir (r = 0,96; p < 0.001). Ölçeğin tarama formunun güvenilirliği Cronbah alfa katsayısı ile incelendiğinde 0,87 olarak belirlenmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Hearing Handicap Inventory - Elderly
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Ventry, I. M., & Weinstein, B. E. (1982). The hearing handicap inventory for the elderly: a new tool. Ear and hearing, 3(3), 128-134.

DOI: 
10.1097/00003446-198205000-00006
Orijinal Form Geçerlik: 

The validity of the HHlE was not directly evaluated. Certain aspects of the data, however, support the construct validity of the instrument, while analysis of the questions themselves appears to attest to its content validity.

Orijinal Form Güvenirlik: 

The reliability of the HHlE was evaluated by assessing its internal consistency through the computation of Chronbach’s alpha. Alpha values ranged from 0.88 (social/situational subscale) to 0.95 for the entire inventory.
Split-half reliabilities were equally high.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi