TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İşgören Avukatlığı Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 470 Hukuk


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Akgündüz, Y., Şanlı, C.(2016). İşgören Avukatlığı Ölçeğinin turizm işletmeleri örnekleminde Türkçeye uyarlama çalışması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1, 282-292.


Geliştiren/Uyarlayan: Ceylin Şanlı, Yılmaz Akgündüz


Yıl: 2016


Kaynak Adı: İşgören Avukatlığı Ölçeğinin Turizm İşletmeleri Örnekleminde Türkçeye Uyarlama Çalışması


Dergi: Journal of Tourism and Gastronomy Studies


Sayı: 4


Sayfa Aralığı: 282-292


DOI: 10.21325/jotags.2016.37


Sorumlu Yazar: Yılmaz Akgündüz


İletişim: yilmaz.akgunduz@deu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: İşgören avukatlığı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

7 madde


Kimlere Uygulanabilir: turizm işletmeleri çalışanları


Derecelendirme: 5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)


Çeviri Süreci:

Bu araştırmanın amacı İngilizce olarak geliştirilmiş olan yedi maddeli İşgören Avukatlığı Ölçeği’nin (Employee Advocacy Scale) Türkçeye uyarlamasını yaparak geçerlilik ve güvenirlik analizlerini gerçekleştirmektir. Bu amaçla ölçek maddeleri alan uzmanlarınca Türkçeye çevrildikten sonra Mersin’de faaliyet gösteren turizm işletmeleri çalışanları üzerinde alan araştırması yapılmıştır.


Geçerlik:

Ölçeğin geçerliliğini test etmek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda yapısal geçerliliği bulunan altı maddenin toplam korelasyon değerlerinin 0,564-0,751 arasında; Cronbach’s Alfa kat sayısının tek numaralı maddeler için 0,727; çift numaralı ölçek maddeleri için 0,740; rastgele seçilen 59 anket için 0,824 ve 56 anket için 0,883; ölçeğin tamamı için ise 0,851 olduğu belirlenmiştir. Ölçme aracının tek faktörlü yapısının doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmesi sonucunda X²/df =1,93; RMSEA=0,091; AGFI=0,89; GFI=0,95; CFI=0,98 olarak; AVE 0,50, CR= 0,86 olarak hesaplanmıştır. Turizm işletmeleri örnekleminde yapılan bu araştırmanın sonucunda İşgören Avukatlığı Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.


Güvenirlik:

Ölçeğin geçerliliğini test etmek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda yapısal geçerliliği bulunan altı maddenin toplam korelasyon değerlerinin 0,564-0,751 arasında; Cronbach’s Alfa kat sayısının tek numaralı maddeler için 0,727; çift numaralı ölçek maddeleri için 0,740; rastgele seçilen 59 anket için 0,824 ve 56 anket için 0,883; ölçeğin tamamı için ise 0,851 olduğu belirlenmiştir. Ölçme aracının tek faktörlü yapısının doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmesi sonucunda X²/df =1,93; RMSEA=0,091; AGFI=0,89; GFI=0,95; CFI=0,98 olarak; AVE 0,50, CR= 0,86 olarak hesaplanmıştır. Turizm işletmeleri örnekleminde yapılan bu araştırmanın sonucunda İşgören Avukatlığı Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi