İnsan Kaynakları Uygulamaları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Karakulle, İ. (2020). Çalışanların insan kaynakları yönetimi uygulamalarına yönelik algılarının, örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerine etkileri: Hizmet sektöründe bir uygulama (Doktora Tezi). Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İsmail KARAKULLE
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Tezi'in ekinde mevcuttur.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (“1= Tamamen Katılmıyorum”, “2= Katılmıyorum”, “3= Görüşüm yok”, “4=Katılıyorum” . “5= Tamamen Katılıyorum”)
Ölçeğin Puanlaması: 

Tez'de yer almaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Tez'de yer almaktadır.

Geçerlik: 

Tez'de yer almaktadır.

Güvenirlik: 

Tez'de yer almaktadır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi