İlkokul Öğrencileri İçin Okulda Mutluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Gündoğan, A. ve Akar, C. (2019). İlkokul öğrencileri için okulda mutluluk ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 3(1), 61-75.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Aslı Gündoğan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Okul açılsın diye sabırsızlanıyorum
Bir an önce tatil bitsin, okul başlasın istiyorum
Derslerde kendimi mutlu hissediyorum
Okula gitme düşüncesi bile beni mutsuz ediyor
(Toplam 9 madde)

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
3'lü Likert (1=Hiçbir zaman 3=Her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 3 ile 27arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan yüksek puan öğrencilerin okulda mutluluk düzeylerinin yüksek olduğuna, düşük puan ise okulda mutluluk düzeylerinin düşük olduğuna işaret etmektedir.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini belirlemek için kapsam ve yapı geçerliğinden yararlanılmıştır. Kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş; yapı geçerliğini sınamak üzere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması kapsamında ise hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayılarının ölçeğin her iki alt boyut için 0.68, ölçeğin tümü için ise 0.76 olduğu bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizine göre ölçek öz değeri birden büyük olan iki boyutta toplandığı ve toplam varyansın %48,65'ini açıkladığı saptanmıştır. Birinci boyut açıklanan varyansın 32.98'ni ikinci boyut ise ve 15.67'sini açıklamaktadır. Birinci faktörün öz değeri 2,97 iken ikinci faktörün özdeğeri 1,41bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre genel uyum indisi olan χ2 /df oranının mükemmel uyum aralığında olduğu görülmüştür. GFI, AGFI, IFI ve CFI gibi diğer kabul edilen uyum indislerinin de kabul edilen referans değerler dikkate alındığında mükemmel uyumlu olduğu söylenebilir

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi