Hedonizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Şengül, F. N., ve Aydınalp, H. (2021). Yeni bir gençlik tipolojisi ve ölçek denemesi: Hedonist gençlik. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(50), 124-138. https://doi.org/10.17498/kdeniz.928671

DOI: 
https://doi.org/10.17498/kdeniz.928671
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Fatma Nur ŞENGÜL
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

S16 İhtiyacım olmadığı halde mutlu olmak için alışveriş
yaparım.
S18 Satın aldığım şeyden çabuk sıkılır, kısa süre sonra yeni
şeyler almak isterim.
S19 Tekrar tekrar alışveriş yapmak için kendime bahaneler
yaratırım.
S20 Tüketimim israf noktasına ulaşmış olsa bile, tüket
menin vermiş olduğu haz daha ağır basar.

Toplam 23 maddeden oluşuyor

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1 kesinlikle katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 3 kararsızım, 4 katılıyorum ve 5 kesinlikle katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Hedonist gençlik ölçeğinde toplam 23 madde bulunmaktadır. 21 madde
düz kodlanırken 2 madde (s32 ve s34) ters kodlanmaktadır. Bu ölçekten alınacak en
çok puan 115 iken en az 23’tür. Yüksek puanlar kişinin hedonist olduğunu
gösterirken düşük puanlar kişinin hedonist olmadığını göstermektedir. 172 kişiye
uygulanan ölçek sonucunda ölçeğin toplam puan ortalaması 67,50, ölçekten alınan
minimum puan 45,00, maksimum puan 101,0 iken ölçeğin standart sapması
10,97232’dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Hedonist gençlik ölçeğinde toplam 23 madde bulunmaktadır. 21 madde
düz kodlanırken 2 madde (s32 ve s34) ters kodlanmaktadır. Bu ölçekten alınacak en
çok puan 115 iken en az 23’tür. Yüksek puanlar kişinin hedonist olduğunu
gösterirken düşük puanlar kişinin hedonist olmadığını göstermektedir. 172 kişiye
uygulanan ölçek sonucunda ölçeğin toplam puan ortalaması 67,50, ölçekten alınan
minimum puan 45,00, maksimum puan 101,0 iken ölçeğin standart sapması
10,97232’dir.

Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Pilot çalışmamızda 172 kişi tarafından yanıtlanan 23 maddelik ölçeğimizin
Cronbach Alfa katsayısı 0,765 olarak çıkmıştır. Bu durum ölçeğin güvenilir
olduğunu göstermektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi