TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Genital Hijyen Davranışları Envanteri (GHDE)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Eryılmaz, G. ve Ege, E. (2005). Genital hijyen davranışları envanterinin (GHDE) geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(3), 67-75.


Geliştiren/Uyarlayan
Emel Ege, Gülşen Eryılmaz


Yıl
2005


Kaynak Adı
Genital hijyen davranışları envanterinin (GHDE) geliştirilmesi.


Dergi
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi


Cilt
8


Sayı
3


Sayfa Aralığı
67-75


Link:
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TTIP&c=ebsco&ano=66446_2a5d16f704dab4bb8d5168d4d3ce6a06


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Emel Ege


Ölçülen Özellikler
genital hijyen davranışları


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

27 maddeden oluşur.


Kimlere Uygulanabilir
15-49 Yaş Arası Evli Kadınlar


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması

Olumlu sorular için “hiçbir zaman” yanıtına “1”, “bazen” yanıtına “2”, “sık sık” yanıtına “3”, ve “her zaman”
yanıtına “4” puan verilmiştir. Olumsuz sorulara ise “her zaman” yanıtına “1” puan, “sık sık” yanıtına “2”, “bazen”
yanıtına “3” ve “hiçbir zaman” yanıtına “4” puan verilmiştir. Envanterdeki 17., 26. ve 27. maddeler olumsuz ifadeler
içerdiğinden puanlama ters yönde yapılmıştır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Envanterin yapı geçerliliğine bakılmış ve KMO analizi sonucu 0.787 ve Barlett’s testi sonucu 2096.44 olarak
saptanmıştır. Her iki analiz sonucu da p=0.000 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur


Güvenirlik

Envanterin Cronbach Alfa katsayısı α= 0.86 ve test tekrar test korelasyon katsayısı r= 0.83 olarak bulunmuştur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi