Genital Hijyen Davranışları Envanteri (GHDE)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, G. ve Ege, E. (2005). Genital hijyen davranışları envanterinin (GHDE) geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(3), 67-75.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Emel Ege
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

27 maddeden oluşur.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 

Olumlu sorular için “hiçbir zaman” yanıtına “1”, “bazen” yanıtına “2”, “sık sık” yanıtına “3”, ve “her zaman”
yanıtına “4” puan verilmiştir. Olumsuz sorulara ise “her zaman” yanıtına “1” puan, “sık sık” yanıtına “2”, “bazen”
yanıtına “3” ve “hiçbir zaman” yanıtına “4” puan verilmiştir. Envanterdeki 17., 26. ve 27. maddeler olumsuz ifadeler
içerdiğinden puanlama ters yönde yapılmıştır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Envanterin yapı geçerliliğine bakılmış ve KMO analizi sonucu 0.787 ve Barlett’s testi sonucu 2096.44 olarak
saptanmıştır. Her iki analiz sonucu da p=0.000 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur

Güvenirlik: 

Envanterin Cronbach Alfa katsayısı α= 0.86 ve test tekrar test korelasyon katsayısı r= 0.83 olarak bulunmuştur

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi