Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Demir, G. T. ve Cicioğlu, H. İ. (2018). Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(4), 2479-2492.

Sorumlu Yazar: 
Gönül TEKKURŞUN DEMİR
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

16 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Bireysel Nedenler (6m): Kendimi iyi hissettirir.
Çevresel Nedenler (6m): Okulda adımın tanınmasını sağlar.
Nedensizlik (4m): Benim için avantaj sağlar mı bilmiyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 16, en yüksek puan 80’dir. Ölçeğin 3.,9.,13.,14.,15.,16. maddeleri ters maddelerdir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

FAKMÖ’den aldıkları puanlar 1- 16 çok düşük, 17-32 düşük, 33-48 orta, 49- 64 yüksek, 65-80 çok yüksek fiziksel aktiviteye katılım motivasyonuna sahip olduklarını ifade etmektedir.

Geçerlik: 

Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) örneklem uygunluğu katsayısı ,867; Bartlett Sphericity Testinin Ki Kare değeri ise 1777,414 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

İç tutarlığını saptamak için yapılan Cronbach Alfa değerlerinin ,82 ile ,89 arasında olduğu; Spearman Brown iki yarı güvenirlik katsayılarının ise ,76 ile ,89 arasında değiştiği saptanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi