TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Fetal Gelişimi Değerlendirme Bilgi Ölçeği (FEGBÖ)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR
Ölçek Formu

İNDİR


Link: https://ib.zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-821-en.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Aydin Dogan, R., Huseyinoglu, S., & Yazici, S. (2022). Fetal Development Assessment Information Scale (FDAIS): Development and Initial Validation. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 12(4), 26-34.


Geliştiren/Uyarlayan: Reyhan Aydın Doğan, Sebahat Hüseyinoğlu, Saadet Yazıcı


Yıl: 2022


Kaynak Adı: Fetal Development Assessment Information Scale (FDAIS): Development and Initial Validation


Dergi: Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal


Cilt: 12


Sayı: 4


Sayfa Aralığı: 26-34


Sorumlu Yazar: Reyhan Aydın Doğan


İletişim: reyhanaydin@karabuk.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Fetal Gelişimi Değerlendirme Bilgisi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 1 Sperm ve ovumun mayoz bölünme sonucu yarıya indirgenen kromozomları fertilizasyonla 46 kromozomlu yeni bir hücre olan “zigotu” meydana getirir
2 İlk mitoz bölünme sonucu oluşan iki yavru hücreye Blastomer denir.
3 Döllenme sonrası 1-2 haftalık olan oluşuma Blastokist adı verilir
4 Trofoblastların dış tabakası sinsityotrofoblastlardır.
5 Embriyonel evreye organogenezis evresi de denir.
6 Üçüncü germ yaprağı gebeliğin üçüncü haftasında oluşur.
7 24. günde koryonik villiler ve embriyo arasında kan dolaşımı başlar.
8 Embriyonun anterior ucundan beyin, posterior ucundan spinal kord şekillenir
9 5. haftanın sonunda dış genitaller, ilkel biçimde kol ve bacaklar, göz, burun ve kulaklar belirmeye başlar.
10 Nöral tüp, beyin ve omurilik dokusu 6. haftada gelişir.
11 Embriyoda dil ve dudak oluşumu 8.haftada tamamlanmış olur.
12 8. haftada embriyoda el ve ayak parmakları oluşmuş olmasına rağmen perdeler ile birbirine bağlıdır.
13 Umblikal kord 3. ve 4. haftalarda oluşmaya başlar.
14 Umblikal kord 12. haftanın sonunda gelişir.
15 Umblikal kord içerisindeki arterler ve ven wharton jelly ile çevrilidir.
16 12. haftadan sonra fetüs amnios sıvısı içerisine idrarını yapmaya başlar.
17 Bağırsakların gelişimi 13. haftada gelişmeye başlar.
18 Fetüsün 14. haftada yutkunma, esneme ve yüz buruşturma hareketleri başlar.
19 Fetüsün mekonyum denilen ilk dışkısı 18. haftada oluşmaya başlar.
20 22. haftada erkek fetüsün testisleri scrotuma inmeye başlar.
21 Fetüs 24. haftada uyaranlara bilinçli cevap vermeye başlar.
22 38. hafta içerisinde fetüs sert yakalama refleksi yapar.
23 Fetüs 36-40. haftalarda dış ortama artık uyum sağlayabilir.


Kimlere Uygulanabilir: Ebelere, Ebelik lisans öğrencileri, Tıp Fakültesi Öğrencilerine


Derecelendirme: 3'lü Likert (1= Doğru, 0=Yanlış, 0=Bilmiyorum)


Ölçek Puanlaması: Doğru cevaplar 1 puan Yanlış ya da Bilmiyorum cevapları 0 puan olarak puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek maksimum puan 23, minimum puan ise 0’dır. Ölçekte ters bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi: Ölçekten alınan puan arttıkça fetal gelişim bilgi düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.


Geçerlik: Ölçeğin güvenilirlik kat sayısının (Cronbach Alpha) 0,89, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısının 0,927 ve Bartlett Küresellik Testinin ise anlamlı olduğu belirlenmiştir (χ2(253) =2648,074 p= 0,000).


Güvenirlik: Doğrulayıcı Faktör analizine göre ölçeğin yapısal denklem model sonucu (Structural Equation Modeling Results) p=0,000 düzeyinde anlamlı olduğu, ölçeği oluşturan 23 madde ve tek faktörlü ölçek yapısıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Modelde iyileştirme yapılmıştır. İyileştirme yapılırken MI değerleri yüksek hatalar arasında kovaryans oluşturulmuştur. Birinci düzey çok faktör analizi sonuçlarına göre Fetal Gelişimi Değerlendirme Bilgi Ölçeği uyum iyiliği indekslerine bakıldığında; RMSEA 0,046; ile kabul edilebilir uyum gösterirken χ2 ise; GFI 0,916; CFI 0,918; ile mükemmel uyum gösterdiği tespit edilmiştir (p=0,000).


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi