Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kaya, B. ve Çolakoğlu, Ö. M. (2015). Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği (EDBÖ) Uyarlama Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 17-30. DOI: 10.17679/iuefd.16127895  

DOI: 
10.17679/ iuefd.16127895
Sorumlu Yazar: 
Barış Kaya
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 Alt boyut ve 28 Madde
Sosyal Beceriler (4 m): Birisi, benimle sohbet etmek isterse rahatlıkla sohbete başlarım.
Duygusal Tepki (4 m): Haber programlarında acı çeken insanları görürsem üzülürüm.
Bilişsel Empati (5 m): Bir grup içerisinde tuhaf ya da rahatsız hisseden birisini anında fark ederim.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
4'lü likert (1= kesinlikle katılmıyorum-4= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Lawrence vd. (2004) tarafından geliştirilen Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması çalışmasının ilk basamağında ölçeği geliştiren araştırmacı ile iletişim kurularak geliştirdiği ölçeğin, Türkçe uyarlama çalışması için izin istenmiştir. Alınan iznin ardından ölçek maddelerinin Türkçe’ye çeviri süreci başlamıştır. Ölçeğin kaynak dil olan İngilizce’den hedef dil olan Türkçe’ye çevirisini, alan bilgisi ve İngilizce yeterliliği bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden bir ve İlköğretim bölümünden iki öğretim üyesi yapmıştır. Çevrilen ölçek, dilin kullanımı ve dilbilgisi açısından incelenmesi için, bir İngilizce okutmanı tarafından ölçek maddelerinin İngilizce’ye geri çevirisi yapılmıştır. Sonuç olarak, çeviri ile ilgili işlemler sırasında anlam değişikliği ya da kaybı olmadığı saptanmıştır. Çevrilen ölçeğin Türkçe’ye uygunluğunun kontrolü için ise bir Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi tarafından kontrol edilmiş ve gerekli görülen dilbilgisi ve kelime değişiklikleri yapılmıştır. Hazırlanan ölçek maddeleri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 4 öğrenciye okunması için verilmiş ve ölçekte anlaşılmayan herhangi bir maddenin bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet ve yaş bilgileri, Kişisel Bilgi Formu aracılığı ile elde edilmiştir.

Geçerlik: 

Birinci aşamada, İngiltere’de bulunan bir Psikiyatri Enstitüsünde uzman olarak çalışan, yaş ortalaması 32,5 olan 53 kişiye “Sosyal Arzuedilebilirlik Ölçeği” (Crowne ve Marlowe, 1960), “Göz testi” (Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste ve Plumb, 2001) ve “Yetişkinler için Ulusal Okuma Testi” (Nelson, 1982) araştırmacılar tarafından uygulanmıştır (Akt: Lawrence, Shaw, Baker, Baron-Cohen ve David. 2004). Bu ölçeklerin araştırmacı tarafından geliştirilen Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği ile tutarlılığı incelenmiştir. İkinci aşamada ise İngiltere’de bulunan bir Psikiyatri Enstitüsü’nde uzman ve gönüllülerden oluşan 172 kişiden topladıkları verilere Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapmışlardır. Üçüncü aşamada ise 10-12 ay sonra Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği birinci aşamada yer alan 44 kişiye tekrar uygulanmış ve ölçeğin farklı zamanlarda ölçümüne yönelik test-tekrar test yöntemine yönelik korelasyon katsayısı (r=0.835, n=25, p=0.0001) hesaplanmıştır. Dördüncü aşamada ise aynı enstitüde bulunan ve ikinci aşamada yer alan katılımcıların içinden rastgele seçtikleri 62 katılımcıya 3 boyuttan oluşan “Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar üzerinden Empati Düzeyi Belirleme ölçeğinde yer alan alt boyutların tutarlılığını incelemişler ve bu aşamalar sonucunda Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik açısından yeterli olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.

Güvenirlik: 

Birinci aşamada, İngiltere’de bulunan bir Psikiyatri Enstitüsünde uzman olarak çalışan, yaş ortalaması 32,5 olan 53 kişiye “Sosyal Arzuedilebilirlik Ölçeği” (Crowne ve Marlowe, 1960), “Göz testi” (Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste ve Plumb, 2001) ve “Yetişkinler için Ulusal Okuma Testi” (Nelson, 1982) araştırmacılar tarafından uygulanmıştır (Akt: Lawrence, Shaw, Baker, Baron-Cohen ve David. 2004). Bu ölçeklerin araştırmacı tarafından geliştirilen Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği ile tutarlılığı incelenmiştir. İkinci aşamada ise İngiltere’de bulunan bir Psikiyatri Enstitüsü’nde uzman ve gönüllülerden oluşan 172 kişiden topladıkları verilere Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapmışlardır. Üçüncü aşamada ise 10-12 ay sonra Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği birinci aşamada yer alan 44 kişiye tekrar uygulanmış ve ölçeğin farklı zamanlarda ölçümüne yönelik test-tekrar test yöntemine yönelik korelasyon katsayısı (r=0.835, n=25, p=0.0001) hesaplanmıştır. Dördüncü aşamada ise aynı enstitüde bulunan ve ikinci aşamada yer alan katılımcıların içinden rastgele seçtikleri 62 katılımcıya 3 boyuttan oluşan “Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar üzerinden Empati Düzeyi Belirleme ölçeğinde yer alan alt boyutların tutarlılığını incelemişler ve bu aşamalar sonucunda Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik açısından yeterli olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Measuring Empathy: Reliability and Validity of the Empathy Quotient
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Lawrence, E. J., Shaw, P., Baker, D., Baron-Cohen, S., & David, A. S. (2004). Measuring empathy: Reliability and validity of the Empathy Quotient. Psychological Medicine, 34, 911-924.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi