Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (EÖD-TÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Aktaş, M., ve Alıcı, D. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (EÖD-TÖ) geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, 33, 66-73.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mehtap Aktaş
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 28 madde 3 faktörden oluşmaktadır
Bilişsel düzey: EÖD dersi önem verdiğim bir derstir.
Davranışsal düzey: EÖD dersine çalışmaktan zevk alırım
Duyuşsal düzey : EÖD dersine girmek benim için zaman kaybıdır

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
" katılıyorum” '+'"katılmıyorum" '-' şeklinde derecelendirme mevcuttur.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 28 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, varimax döndürme yapılmadan önce 5 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Faktörlerin açıkladığı toplam varyans %62,017’dir. Bileşen matrisi incelendiğinde, neredeyse tüm maddelerin birinci faktöre yük verdikleri gözlenmiştir. Bunun üzerine, varimax döndürme yoluyla, faktör yapısının daha net bir biçimde ortaya konmasına karar verilmiştir

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak, tüm ölçek için ve her bir faktör için ayrı ayrı Cronbach α güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. 20 maddelik ölçeğin tümüne ait α katsayısı 0,944 bulunurken, 8 maddelik birinci faktöre ilişkin α=0,911; 7

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi