TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/21/41-51.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 101 Bilişsel Süreçler, Bellek ve Karar Verme


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Yılmaz, B. (2008). Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması: Ön Çalışma. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 11(21), 41-51.


Geliştiren/Uyarlayan: Banu Yılmaz


Yıl: 2008


Kaynak Adı: Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması: Ön çalışma


Dergi: Türk Psikoloji Yazıları Dergisi


Cilt: 11


Sayı: 21


Sayfa Aralığı: 41-51


Sorumlu Yazar: Banu Yılmaz


İletişim: byilmaz@humanity.ankara.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Dünyaya İlişkin Varsayımlar, Temel Varsayımlar Modeli, Travma


Alt Boyutlar: Adalet Varsayımı, İyilik Varsayımı, Kendilik Değeri Varsayımı, Kontrol Varsayımı, Rastlantısallık Varsayımı, Şans Varsayımı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

6 alt boyut ve 31
İyilik Varsayımı(6m): İnsan doğası temelde iyidir
Adalet Varsayımı(8m): İnsanlar genellikle yaşadıklarını hak ederler
Şans Varsayımı(4m): Temelde şanslı bir insanımdır..
Rastlantısallık Varsayımı(6m): Genel olarak yaşam bir kumardır.
Kendilik Değeri Varsayımı(4m): Kendim olmaktan son derece memnunum
Kontrol Varsayımı(3m): Genellikle, benim için en iyisi olacak şekilde davranırım


Kimlere Uygulanabilir: Travma Mağdurları, Travmaya Uğramış Yetişkinler, Yetişkinler


Derecelendirme: 6’lı derecelendirme (1= kesinlikle katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Her alt boyut kendi içerisinde puanlanmakatdır


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik:

Ölçeğin ölçüt geçerliğini sınamak amacıyla, RİDKOÖ ve KSE seçilmiştir. RİDKOÖ sonucunda yedi alt boyut elde edilmiştir ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .66'dır. KSE için ölçülen toplam iç tutarlılık katsayısı ise .97'dir.


Güvenirlik:

Ölçeğin iç-tutarlık katsayısı .70, test tekrar test güvenirlik katsayısı ise .58 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Applications of the Schema Construct


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Janoff-Bulman, R. (1989). Assumptive Worldsa and the Stress of Traumatic Events: Applications of the schema construct.
Social Cognition, 7(2), 113-136.


Orijinal Ölçek Yazarlar: Ronnie Janoff-Bulman


Orijinal Ölçek Yıl: 1989


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Assumptive Worlds and the Stress of Traumatic Events: Applications Of The Schema Construct


Orijinal Ölçek Link: http://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/soco.1989.7.2.113


Orijinal Ölçek DOI: http://dx.doi.org/10.1521/soco.1989.7.2.113


Orijinal Ölçek Dergi: Social Cognition


Orijinal Ölçek Cilt: 7


Orijinal Ölçek Sayı: 2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 113-136


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi