TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dönem İçİ Sürpriz Sınavlara Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Demirtaş, B. (2006). Sık sık uygulanan sürpriz sınavların öğrenci başarısına etkileri(Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Berna Demirtaş


Yıl
2006


Kaynak Adı
Sık sık uygulanan sürpriz sınavların öğrenci başarısına etkileri


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Ankara Üniversitesi


Enstitü
Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=XohQ0H2mJnBfxLPsY8dG4xOw_ZKPugE5-PiGZgL5i-QYq43eZoe86glyxtbkqoYX


Dosyalar

Tez
PDF


DOI
DOI: 10.1501/0001575


Sorumlu Yazar
Berna Demirtaş


Alt Boyutlar
Cinsiyet, Derse Katılım, Fakülteye Yönelik Tutum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Şu anda kullanılmakta olan sürpriz sınavlar ve soruları.......
1...yabancı dil performansımı düzenli olarak ölçmektedir.
2...beni aktif bir öğrenci olmaya teşvik etmektedir.


Kimlere Uygulanabilir
İngilizce Öğrenimi Gören Öğrencilere, Öğretmenlere


Derecelendirme
5"li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekte alınabilecek puan 25 ile 125 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Öğrencilerin sürpriz sınavlara karşı tutumlarını belirleyen tutum ölçeği puanları ile
ara sınav ortalamalarına ilişkin karşılaştırma, ara sınav başarı grupları da
göz önünde bulundurularak tek yönlü varyans analizi Anova ile yapılmıştır.
Farkın kaynağı Scheffe testi ile belirlenmiştir.


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek üzere verilerin faktör
analizine uygunluğu KMO değeri ile test edilmiştir. KMO değeri incelendiğinde
0.94’lük bu değerin “mükemmel” olduğu belirtilebilir.


Güvenirlik

Faktörlere ve tüm ölçeğe ilişkin Cronbach-Alpha güvenirlik katsayıları
incelendiğinde, birinci faktör için α = 0.83, ikinci faktör için α = 0.82, üçüncü ve
dördüncü faktör için ise α = 0.76’dır. Tüm ölçeğe ilişkin Cronbach-Alpha ise α =
0.92’dir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi