TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dijital Oyunlardan Yararlanma Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1173405


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Görmez, E. (2020). Dijital Oyunlardan Yararlanma Ölçeği (Döyo): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 21-34.


Geliştiren/Uyarlayan: Erhan Görmez


Yıl: 2020


Kaynak Adı: Dijital Oyunlardan Yararlanma Ölçeği (Doyö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi


Cilt: 4


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 21-33


Sorumlu Yazar: Erhan Görmez


İletişim: erhangormez@hotmail.com


Ölçülen Özellikler: Dijital Oyunlardan Yararlanma Tutumu


Alt Boyutlar: Derste dijital oyunlardan yararlanma ile ilgili tutumlar, dijital oyunların olumlu yönlerine yönelik tutumlar, dijital oyunların olumsuz yönlerine yönelik tutumlar, dijital oyunların sınıfta öğrenmeye ve öğrencilere etkisine yönelik tutumlar


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

17 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır
Derste dijital oyunlardan yararlanma ile ilgili tutumlar (7m): Dijital oyunlar anlaşılması güç, soyut konuların anlaşılmasını kolaylaştırır.
Dijital oyunların olumsuz yönlerine yönelik tutumlar (3m): Dijital oyunları oynamak ciddi sağlık sorunlarına yol açar.
Dijital oyunların olumlu yönlerine yönelik tutumlar (3m): Dijital oyunlar öğrencilerin sosyalleşmelerini engellemez.
Dijital oyunların sınıfta öğrenmeye ve öğrencilere etkisine yönelik tutumlar (4m): Gündelik hayatta karşılaşması güç toplumsal problemlerin gösterilmesini olanaklı kılar.


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmenler


Derecelendirme: 5'li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 17, en yüksek puan 85’tir.


Ölçek Değerlendirmesi:

1-17 Puan Arası=Çok düşük
18-34 Puan Arası=Düşük
35-51 Puan Arası=Orta
52-68 Puan Arası=Yüksek
69-85 Puan Arası=Çok Yüksek


Geçerlik:

KMO değerinin (KMO=0.898, p<0.00) olması ve Bartlett Sphericity testi χ2 değerinin 2622,244 olması ve p<0.001 önem düzeyinde anlamlı olması, ölçme aracının faktör yapılarına ayrıştırılabileceğini ortaya koymaktadır.


Güvenirlik:

17 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısının α=.916 olduğu; birinci alt boyutun .903; ikinci alt boyutun .855; üçüncü alt boyutun .755, dördüncü alt boyutu ise .838 olduğu bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi