Dijital Oyunlardan Yararlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Görmez, E. (2020). Dijital Oyunlardan Yararlanma Ölçeği (Döyo): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 21-34.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Erhan Görmez
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

17 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır
Derste dijital oyunlardan yararlanma ile ilgili tutumlar (7m): Dijital oyunlar anlaşılması güç, soyut konuların anlaşılmasını kolaylaştırır.
Dijital oyunların olumsuz yönlerine yönelik tutumlar (3m): Dijital oyunları oynamak ciddi sağlık sorunlarına yol açar.
Dijital oyunların olumlu yönlerine yönelik tutumlar (3m): Dijital oyunlar öğrencilerin sosyalleşmelerini engellemez.
Dijital oyunların sınıfta öğrenmeye ve öğrencilere etkisine yönelik tutumlar (4m): Gündelik hayatta karşılaşması güç toplumsal problemlerin gösterilmesini olanaklı kılar.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 17, en yüksek puan 85’tir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

1-17 Puan Arası=Çok düşük
18-34 Puan Arası=Düşük
35-51 Puan Arası=Orta
52-68 Puan Arası=Yüksek
69-85 Puan Arası=Çok Yüksek

Geçerlik: 

KMO değerinin (KMO=0.898, p<0.00) olması ve Bartlett Sphericity testi χ2 değerinin 2622,244 olması ve p<0.001 önem düzeyinde anlamlı olması, ölçme aracının faktör yapılarına ayrıştırılabileceğini ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

17 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısının α=.916 olduğu; birinci alt boyutun .903; ikinci alt boyutun .855; üçüncü alt boyutun .755, dördüncü alt boyutu ise .838 olduğu bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi