Dijital Muhasebe Okuryazarlığı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Bildiri
Kaynak/Referans: 

Tekbaş, İ., Kurnaz, E. ve Azaltun, M. (Ekim, 2018). Dijital muhasebe okuryazarlığı: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma. 5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresinde sunulan tam metin bildiri (s.223-238). İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
İSMAİL TEKBAŞ
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-